Rodinná katechéza / Zmena plánu

Biblická katechéza, XX. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 15,21-28; prezentácia SN_02-03.
Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.
Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“
No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“
On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“
„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“
Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“
A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
CR-20NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Doplňovačka citát, SN_04.
Ježiš  má plán: je poslaný k ovciam, strateným z domu Izraela, teda k tým svojim rodákom (Židom), ktorí sa vzdialili od Boha. 
 • Plán cesty. Cesta, ktorú ešte neprešiel, je vyznačená sivou, SN_05-09.
To je dôležité poslanie a on sa od neho nechce dať zdržiavať. Už prešiel kus cesty:
 • SN_05 Narodil sa v Betleheme,
 • SN_06 vyrástol v Nazarete,
 • SN_07 pôsobil medzi Židmi v okolí Genezaretského jazera, 
 • SN_08 teraz zašiel až na sever, do okolia miest Týrus a Sidon. 
 • SN_09 A už sa poberá na juh, má namierené do Jeruzalema. 
 • Doplňovačka, SN_10-11, chýbajúce slová: kričala, zlý, kričí.
A tu sa objavila žena, cudzinka, ktorá na neho volá o pomoc. Ježiš sa k nej správa trochu odmerane, najprv ju odmietne. Ale potom zmení svoje plány a zastaví sa pri nej, aby jej pomohol. Prečo ju najprv odmietol? Čo robila zle?
 • Tu sa môžete porozprávať s deťmi o kriku, o tom, či je krik dobrý prostriedok na vynútenie si pozornosti. 
Chcela dobrú vec. Ako každá dobrá mama, aj ona chcela pre svoju dcérku to najlepšie. Ale ten krik? Ako to mohla urobiť lepšie?  
 • SN_12. Z písmen, ktoré trčia z ruksaku na obrázku, deti poskladajú slovo viera a doplnia citát. Hoci to moc nevidno navonok podľa správania, žena má vieru (písmená sú v ruksaku). Možno má niektoré veci trochu popletené (niektoré písmená sú hore hlavou), niečo chýba (nemáme tam písmeno E), ale vieru má. A Ježiš ju ocenil (medaila).
Napokon to tá mamina predsa len skúsila inak. A Ježiš zmenil svoje plány. Čo ho k tomu primälo? To, že žena ukázala svoju pokoru a neurazila sa na tie slová o šteniatkach a omrvinkách. A tiež sa ukázalo, že má veľkú… 

Pracovný list

Pomôž nájsť žene  cestu  k Ježišovi. Vedie k nemu krik, alebo pokorná viera? ___________________

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6865

Publikácie a pomôcky