Rozsievač vyšiel rozsievať

CR-15 NEA

"Rozsievač vyšiel rozsievať", to sú slová ktoré Cirkev vybrala ako nadpis pre dnešné evanjelium. Pri svätej omši sa nečítajú, ale v lekcionári má každé čítanie svoj nadpis, ktorý má naznačiť hlavnú myšlienku slávenia. Podobenstvo o rozsievačovi sa v liturgii objavuje pomerne často, a nadpis je zakaždým iný. Dnes našu pozornosť zameriava na rozsievača.

"Rozsievač vyšiel rozsievať". Nastal ten správny čas. Obilie sa neseje hocikedy. Má to svoj čas. A ten čas je teraz. Význam podobenstva poznáme všetci, rozumieme, že tým rozsievačom je Kristus a pšenicou Božie slovo. Evanjelium čítame v rámci liturgie slova - to je exkluzívny čas, keď Kristus zasieva Slovo.
Ako určiť správny čas? V prípade obilia to buď vieš, alebo si necháš poradiť. V prípade zasievania slova je to jednoduché: Teraz. Napodobňuj Krista - Rozsievača a aj ty vyjdi rozsievať.

"Rozsievač vyšiel rozsievať". Druhá vec je, že on vyšiel. Nesedí v obývačke pri televízore a nestráca čas hundraním na všetko možné. Ide a seje.
Aby sme si rozumeli: sedenie v obývačke, dokonca ani pri televízore nemusí byť stratou času. Ale hundranie a frflanie ním je. Je čas vyjsť rozsievať.

"Rozsievač vyšiel rozsievať"Čo? Čo sa rozhodol zasiať na svoje pole? Budúcu nedeľu budeme tiež čítať o poli a rozsievačovi. Ale bude to podobenstvo o pšenici a kúkoli. Ježiš rozsieva Slovo. Dobré slovo, Božie, ktoré má potenciál priniesť bohatú úrodu. Aj ty si rozsievač. Skontroluj slová, ktoré okolo seba rozsievaš. 
Príklad: Niekde na internete na mňa toť znenazdania vyskočil prostoduchý (až sa mi žiada napísať tam "s") text o tom, že slovenskí robotníci sú otroci, dôchodcovia žobráci a slovenskí politici prasce. Pre úplnosť dodám, že v tej jedinej vete boli tri gramatické chyby, na pozadí bol obrázok s nechutným satanistickým motívom a s nadšením to zdieľala jedna zbožná katolíčka. Dokonca aj keby ten text bol náhodou pravdivý, nenapadá mi nič dobré, čo by z tohto mohlo vyrásť. Máme zodpovednosť za to, čo zasejeme.

"Rozsievač vyšiel rozsievať". Pokojne si môžeš každý deň alebo týždeň vybrať jednu dobrú myšlienku, ktorú budeš okolo seba rozosievať. Je to ako keď počuješ dobrý vtip a potom ho týždeň rozprávaš každému, koho stretneš.

"Rozsievač vyšiel rozsievať". Teraz je ten najlepší čas, aby si vyšiel rozsievať aj ty. Uisťuje nás o tom aj dnešné prvé čítanie. Hovorí sa v ňom o vlahe, milosti, ktorú dáva Boh tomu, čo zaseješ, aby to mohlo vyrásť a priniesť úrodu. "Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst..."

Vyjdi rozsievať.

https://catholicsstrivingforholiness.org

Publikácie a pomôcky