No nekúp to...

CR-17 NE A


Tri podobenstvá o nebeskom kráľovstve. Vo všetkých troch je kľúčovým slovesom získať, respektíve jeho synonymá kúpiť, či zachytiť.
A predsa to nie sú podobenstvá o tom istom. To, čo sa v nich mení, je perspektíva poslucháča, mení sa miesto, z ktorého všetko sledujeme. To miesto je dôležité.
  1. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu. V prvom podobenstve sme v pozícii šťastných nálezcov. Nebeské kráľovstvo je hodnota, ktorú stojí za to nájsť a získať. Preto ten človek ide a kúpi pole - nálezisko. Hoci aj za premrštenú cenu, len aby získal vlastnícke práva k pokladu. Tak to bolo aspoň v starovekom Izraeli - čo sa našlo na tvojom poli, bolo tvoje. Čo nám to hovorí? Získaj nebeské kráľovstvo. Za akúkoľvek cenu.
  2. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi. Tu sa perspektíva mení, už nie si kupec - ten, ktorý získava. Si perla. Si človek, za ktorého Kristus položil život, len aby ho získal. Si človek, do ktorého rodičia, manžel, manželka..., vložili tak veľa. Si cenný. Čo nás to učí? Dve veci. Ponajprv že nech si už svet, druhí, alebo my sami myslíme čokoľvek, sme cenní. A potom, keď trochu zmeníme perspektívu, že aj tí druhí sú perly. A podľa toho sa k nim treba správať. Nech sa nepovaľujú v blate. Treba ich získať pre nebeské kráľovstvo, stať sa kupcom.
  3. Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti. V poslednom podobenstve si zvlášť musíme dať pozor, kde je naše miesto. Opäť sme tí získaní, teraz však nejde o trblietavé perly, ale o ryby. No pribudla aj idea triedenia. Minulú nedeľu to boli ženci, ktorí na konci oddelia pšenicu od kúkoľa, dnes Ježiš hovorí o ukončení rybačky, ktoré sprevádza triedenie: vytiahnu sieť "na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von." Čo to pre nás znamená? Je to pripomienka, že bude súd. Ale nie preto, aby sme žili v strachu. Aby sme žili v nádeji. A tiež, aby sme sa vyvarovali pokušeniu súdiť a triediť ľudí. Tak, ako v podobenstve o kúkoli, aj tu Ježiš vysvetľuje, že to nie je naša úloha: "Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých..." 
Si perla, máš nevyčísliteľnú hodnotu. Pamätaj na to pri sebe, aj pri druhých. Si ryba. Tvojou úlohou nie je riešiť ostatných, ale priberať (duchovne myslím ;-), rásť a dozrievať, aby ťa na konci anjeli vybrali. A si kupec, dobre si premysli, čo stojí za to získať, a čo je druhotriedny tovar. 

Obrázok od Anna z Pixabay

Publikácie a pomôcky