Mať miesto...

CR-13 NEA

Keď som uvažoval nad spoločnými črtami dnešného prvého čítania a evanjelia, napadli mi slová: "Mať miesto"

Pohostinnosť starovekých Semitov bola príznačná, no manželia zo Sunam ju prekonali. V pocestnom ktorého prijali spoznali proroka a tak vždy keď išiel Elizeus okolo, zastavil sa u nich. Najprv len na kus reči a trochu jedla, neskôr mu vyčlenili izbu, kde si mohol kedykoľvek oddýchnuť. 

Z príbehu sa ďalej dozvedáme, že Boh ich prijatie odmenil a splnil ich túžbu po dieťati. No bezdetnosť nebola dôvodom, prečo proroka prijali k sebe. "Vidím, že je to svätý muž Boží", hovorila žena. "Urobme mu na poschodí malú murovanú izbičku, dáme mu tam posteľ, stôl, stoličku a svietnik a keď k nám príde, môže sa tam uchýliť." Mali pre neho miesto, lebo v ňom rozoznali niečo z toho, ktorý ho poslal.

To je to, čo hovorí dnes Ježiš: "Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal."  

Čo nás toto slovo učí? Mať miesto.

  • Izba na poschodí - to nám môže pripomenúť, kde je v našom živote miesto pre Krista. Vyvýš Ježiša vo svojom živote nad všetko ostatné.
  • Murovaná izba - to znamená na jednej strane stavebné úpravy, na druhej niečo pevné, definitívne. Pretvor svoj život tak, aby v ňom mal Kristus miesto napevno. 
  • Posteľ, stôl, stolička - to je Kristova prítomnosť v tvojom oddychu, pri jedle, i pri práci, proste 24x7.
  • Svietnik - to je obraz Ježišovej prítomnosti v tvojich starostiach a trápeniach.
Maj miesto. Pre Krista i pre tých, ktorých on posiela.

Publikácie a pomôcky