Čo sa môže robiť v sobotu?

CR-15 PI

"Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu", zarýpu farizeji do Ježiša. On sa im to ani nesnaží vyhovoriť, len ponúkne širší pohľad: "Tu je niekto väčší... Syn človeka je pánom aj nad sobotou.

Trochu je mi tých farizejov ľúto. Ich nazeranie na život je v skutku zúžené, u druhých, a zrejme aj u seba, vidia len to, čo sa nemôže.

Tvoje skutočné šťastie či dobro nespočívajú v tom, čo nemôžeš, ale v tom, čo smieš. Obyčajne je toho neporovnateľne viac. 

Zajtra je sobota. Zameraj sa na všetko to dobro, ktoré môžeš v sobotu vykonať

https://www.facebook.com/CatholicRGV/photos/a.209510932400914/3436787713006537/

Publikácie a pomôcky