Rodinná katechéza / Nad vodou

Biblická katechéza, 19. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Téma: Ježiš a viera nás držia nad vodou
 • Evanjelium: Mt 14,22-33
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Prezentácia, SN_02-03.
Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.
Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“
CR-19NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • 1. Doplňovačka (SN_04-05): Zhrňte s deťmi príbeh a položte otázku, ako Ježiš nazval Petra. Diskutujte o tom, čo slovo maloverný znamená.
Ježiš nazýva Petra maloverným. Možno preto, že mal málo viery. Alebo preto, že bola jeho viera malá? 
Každopádne Peter prejavil veľkú statočnosť. Len si to predstavte: je noc, učeníci sú v loďke niekde uprostred jazera, všade je tma, len hviezdy dávajú trochu svetla. A zrazu vidia postavu, ako sa blíži k loďke. Jasné, že sa preľakli. Mysleli si, že to je nejaké strašidlo, mátoha. Ani keď sa im Ježiš prihovoril, neverili, že je to on. Iba Peter. 
Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. 

Peter bol veľmi statočný, keď sa na niečo také odvážil. Ale po pár krokoch sa začal topiť. Pretože bol maloverný. Veril Ježišovi. Ale jeho viera bola v niečom pokrivená ako písmeno V na našom obrázku. Trochu zubatá a kostrbatá, ako I a E. Malá ako R, rozkývaná ako A.
 • 2. Tajnička (SN_06-11). Výsledné slovo poznáme (viera), dopĺňame slová, ktoré napovedajú, čoho mala Petrova viera  málo (vytrvalosť a trpezlivosť), čo jeho vieru ťahalo ku dnu (hnev a strach) a čo mu chýbalo (radosť), aby sa ľahšie udržal na hladine. Jednotlivé písmená slova VIERA, ktoré sa v tom ktorom slove nachádzajú, sú použité ako nápoveda. 
 • SN_06.
Peter vykročil k Ježišovi. Ale po chvíli mal pocit, akoby kráčal do kopca, bolo to stále namáhavejšie ako keby stúpal po šikmom V. A on si možno hovoril, že už sa mu ani moc nechce ísť ďalej. Chýbala mu vytrvalosť.
 • SN_07.
Mal pocit, že kráča strašne pomaly a Ježiš je tak hrozne ďaleko. „Kedy tam už budem?“ hovoril si asi dookola. Tu sa ukázalo, ako veľmi mu chýba trpezlivosť.
 • SN_08.
A potom to s ním začalo ísť z kopca. Asi ako na tom písmene E. Ostatní na neho možno pokrikovali, aby sa vrátil. A Peter začal pociťovať hnev.
 • SN_09.
Ďalší krok bol už ťažší. Petrova odvaha sa vyparila, zrazu mal nohy ako z olova. Hovoril si:  „Čo ak je to naozaj mátoha. Utopím sa!“ Zväzoval ho strach.
 • SN_10.
A vtedy to prišlo. Prestal kráčať s ľahkosťou. 
Keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku a zachytil ho.
A Peter zažil veľkú radosť. Pretože to naozaj bol skutočný Ježiš, nie nejaká mátoha.

Pane, zachráň ma!

 • SN_11.
Niekedy sme na tom podobne: chýba nám radosť, vytrvalosť a trpezlivosť. A naopak, strachu a hnevu je v nás toľko, že by sme ho mohli rozdávať, keby to niekto potreboval. Čo vtedy robiť? Peter nás učí volať na Ježiša: „Pane, zachráň ma!“
 • Modlitba. Zakončite vlastnými modlitbami, v ktorých poprosíte s deťmi o  radosť, vytrvalosť, trpezlivosť, odvahu a pokoj. Za každou prosbou pridajte zvolanie „Pane, zachráň nás!“

Pracovný list

Nájdi aspoň sedem rozdielov.

Obrázky

 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4929
 • www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6864

Publikácie a pomôcky