Rodinná katechéza / Perla & poklad

Biblická katechéza, 17. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 13,44-46; SN_02.
Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Katechéza

Už ti niekto povedal, že si poklad? Rodičia to niekedy hovoria svojim deťom. Alebo si možno začul ocka, ako to pošepkal mamine… Ak ti niekto povie, že si poklad, myslí tým, že si pre neho veľmi vzácny, máš pre neho veľkú cenu, nechce ťa stratiť, je veľmi rád, že ťa má.
CR-17NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Ježiš o tebe síce nehovorí, že si poklad, ale používa podobné prirovnanie. Hovorí, že si ako perla. Ale nie len ako nejaká perlička do náušničky. Hovorí, že ako vzácna perla:
„Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“
Si vzácny ako tá perla z podobenstva. Čo musel kupec urobiť, aby ju získal?
 • TIP: Porozprávajte sa s deťmi o tom, čoho všetkého sa asi musel kupec zrieknuť, aby získal vzácnu perlu. Môžete si pomôcť tajničkou (SN_03-08). V tom prípade môžete po každej časti pripojiť zhrnutie.
 • SN_03-04:
Aby kupec získal vzácnu perlu, musel použiť všetky peniaze (3), ktoré mal doma (1) i v banke (2). 
 • SN_05-06:
Ale ani to nestačilo. Musel predať všetko, čo mal, svoju posteľ (4), aj dom (5) v ktorom býval s rodinou, voz (6) na ktorom vozil tovar, obraz (7) svojej mamy, aj ťavu, s ktorou putoval za obchodmi, keď bolo treba prejsť púšťou.
 • SN_07-08 (druhá tajnička):
Predal všetko oblečenie, čo mal naviac, aj nohavice (1) si nechal len jedny. Jeho manželka sa zriekla svojich šperkov (2). Predali kone (3), ktoré zapriahali do voza, nábytok (4), topánky (5), aj kupcovo obľúbené kreslo (6). Proste úplne všetko. Kupec obetoval všetko čo mal, aby perlu získal.
 • SN_09.
Ty si ako tá perla. Ježiš obetoval všetko, aby ťa získal. Dal ešte viac ako ten kupec, dal svoj život. To si pripomíname na Veľkú noc.
Keď ťa získal, keď si sa pri krste stal jeho, vložil ťa do svojho pokladu - prijal ťa do rodiny kresťanov. Kresťania sú Ježišov poklad.

 • TIP: Tu môžete tému rozšíriť a porozprávať sa s deťmi o tom, ako sa stali kresťanmi. Môžete pripomenúť ich krst, prípadne venovať pozornosť krstnej symbolike.

Nájdi poklad…

Podobenstvo o perle hovorí o tom, kto si pre Ježiša – si vzácna perla. Tiež je o tom, čo robí Ježiš – urobí všetko preto, aby ťa získal. Pretože ťa má rád.
 • SN_10.
Ale je tu aj iné podobenstvo – o ukrytom poklade. A v tomto príbehu nie sme tí, ktorí sú nájdení (poklad), ale tí, ktorí hľadajú a nachádzajú poklad:

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.“

Dobre si prezrite obrázok. Je na ňom aj náš poklad. Je dobre ukrytý hlboko v zemi, ale my máme možnosť vidieť, čo je jeho súčasťou.
 • SN_11. Podzemná jaskyňa má tvar srdca. Vidíme v nej otvorenú truhlicu sgpokladom, ktorý žiari. Je tu kráľovská koruna, aby sme vedeli, že ide o poklad kráľovstva, sú tu perly (to sú tí, ktorí patria do kráľovstva), srdcia symbolizujú lásku. A Ježiš – dobre si všimnite, že on je súčasťou pokladu.
 • SN_12. Čo urobí? Máme tu skutočne dôležité slovesá: nájde, predá, kúpi. Na obrázku je kniha evanjelia s mapu, človek, ktorý kope, aby sa dostal k pokladu a informácia o tom, že pozemok je predaný. Všetko pod vedením Ducha Svätého, toho pripomína holubica. Diskutujte s deťmi o tom, akým spôsobom náš človek poklad asi našiel.
Nájde. Vľavo vidíme mapu, ktorá ho k pokladu priviedla. Je to otvorená kniha evanjelia. Čítanie Svätého písma je cestou ku pokladu Božieho kráľovstva.
Predá. Vpravo je tabuľa s nápisom predané. Náš človek sa rozhodol kúpiť pole s dobrou pôdou (to pripomína podobenstvo o rozsievačovi). 
Kúpi. Musí kopať hlboko, to nám zase pripomína potrebu prehlbovať svoju vieru modlitbou. Alebo to môže byť obraz toho, čo všetko musel obetovať, aby poklad kráľovstva získal.

Pracovný list

Pozorne si prezri oba obrázky a do spodného dokresli chýbajúce časti.

Obrázky

https://www.canva.com
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9636
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9638

Publikácie a pomôcky