Rodinná katechéza / Netrhaj kúkoľ

Biblická katechéza, 16 nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Na stiahnutie:

Úvod

 • SN_02.
Minulú nedeľu sme v evanjeliu čítali o rozsievačovi, ktorý rozsieva dobré slová do sŕdc ľudí tak, ako sa sejú semienka do zeme. Niektoré srdcia sú dobrou pôdou, to sú ľudia, ktorým keď poviete niečo dobré, hneď to urobia. Ale občas sme ako kamenistá alebo tŕnistá pôda. Aj by sme chceli robiť dobre podľa toho, čo sme práve počuli. Ale sme hrozne nestáli, občas leniví, netrpezliví. Alebo nepozorní. A tak naše dobré predsavzatia skončia ako zrnká, ktoré pozobali vtáky skôr, než stihli vyrásť. 

Dnes nám v evanjeliu Ježiš vyrozpráva ďalšie podobenstvo o rozsievačovi a semienkach. Ale tentoraz semienka nepredstavujú Božie slovo, ale Božích ľudí. Napríklad teba.
CR-16NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

 • Mt 13,24-30 (kratšia verzia), SN_03-04.
Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘
On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

Katechéza

 • SN_05 Doplňovačka. Podľa obrázkov doplnia deti chýbajúce slová: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.“
 • Na ďalšom snímku (SN_06) sú nie len správne doplnené slová, ale pribudli aj obrázky, ktoré pripomínajú Ježišovo vysvetlenie podobenstva (Mt 13,24-43): Rozsievačom = Kristus, siať = učiť, posielať, dobré semeno = kresťania, nepriateľ = diabol (na snímku sú to červené oči, uprednostnil som ich pred obrázkom čerta…), kúkoľ = ľudia, ktorí prepadli zlu (na obrázku sú maskovaní zločinci).  
 • SN_07 Doplňovačka. Deti vyberú správnu odpoveď z možností a, b, c („Chceš, aby sme šli a vyzbierali kúkoľ?“), správna odpoveď na nasledovnom snímku.
 • SN_09 Doplňovačka. Podľa obrázkov treba doplniť chýbajúce slová: Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. V čase žatvy poviem žencom: "Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly." Riešenie je na nasledovnom snímku, pribudli ďalšie obrázky: ženci = anjeli, stodola = nebeské kráľovstvo. 
 • SN_11.
Ježiš posiela nás kresťanov do sveta, aby sme z neho robili miesto dobré ako čerstvo upečený chlieb. Kresťania sú ako dobré zrnká obilia. Ale pod vplyvom zlého sa niektorí ľudia skazili. Ale ani zločincov Ježiš nevyháňa zo sveta. Pretože ešte stále sa môžu zmeniť k lepšiemu.

Príbeh

 • SN_12.
Peťa sa s rodinou presťahovala do nového bytu v úplne novom meste. Nikoho tam nepoznala a tak sa tešila na prvý školský deň, dúfala, že si rýchlo nájde kamarátov. 
No po prvom týždni v škole to vyzeralo beznádejne. Každý nový spolužiak mal v Petiných očiach nejakú chybu alebo nedostatok: Zuzka sa stále hihňala, Katka vedela byť riadne otravná, Miška bola príliš tichá, tichá ako myška. Lenka sa moc neučila, Stanka každú chvíľu vyrušovala. A Majka sa kamarátila so všetkými tými divnými spolužiakmi. 
Takto postupne Peťa vyškrtla celú triedu, najprv chalanov, väčšinu hneď v prvý deň, a potom dievčatá. 
Mamina si hneď všimla, že sa to nevyvíja dobrým smerom. A tak Peti poradila, aby s tým vyberaním si medzi kúkoľom a pšenicou trochu počkala. Ako Ježiš. 
A naozaj, po čase sa ukázalo, že Zuzka je síce uhihňaná, ale keď treba, ochotne pomôže. Katka naozaj vie byť riadne otravná. Ale ukázalo sa, že je to kamoška, na ktorú sa dá spoľahnúť. Miška vyzerá tichá ako myška. No keď sa trochu osmelí, je s ňou skvelá zábava…
 • SN_13.
Nikdy sa nenáhli s delením ľudí na dobrých a zlých, radí Ježiš v podobenstve o kúkoli. Vytŕhanie zla nechaj na anjelov, ty sa sústreď na robenie dobra.

Pracovný list

1. Doplň do bubliny chýbajúce slová rozhovoru.
2. Koho prestavuje v podobenstve kúkoľ?
3. A kto je pšenica?

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6103
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6836
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6837

Publikácie a pomôcky