Rodinná katechéza / Semienka dobrých slov

Biblická katechéza, 15. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Rozsievač vyšiel rozsievať. A rozsieva ho hojne, nenechá sa odradiť ani tŕnistou alebo skalnatou pôdou, dá šancu aj miestam, kde sa hostia vtáky. Je to obraz, rozsievačom je Kristus, ktorý rozsieva Božie slovo. Pôdou sú ľudské srdcia. V katechéze sa zameriame na to, že každý človek je rozsievačom slov. Od Ježiša sa budeme učiť vybrať to správne semeno, rozsievať dobré slová, a rozsievať ich hojne. Aj tam, kde nie je isté, či sa uchytia. Ako príklad dobrých slov poslúži pozdrav, učíme sa pozdraviť bez frustrácie z absencie odpovede.
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 13,1-9. SN_02-03.
V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.
Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.
Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“
CR-15NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • Najprv sa zameriame na jednotlivé typy pôdy. Deti doplnia chýbajúce slová v citáte, potom ho doplníme Ježišovým vysvetlením (Mt 13,1-23). Súvislosti sú odlíšené farebne.
 • SN_04. Doplňovačka: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.“
 • SN_05. Zrno / slovo = žltá, vtáky / Zlý = červená, cesta / srdce = oranžová, rozsievač / Boh = zelená.
Učeníci podobenstvu nerozumeli a tak im ho Ježiš neskôr vysvetlil. Hovoril, že to je príklad. V skutočnosti nejde o siatie semienka, ale o slová. Takže tým zrnom je Božie slovo. Pôdou, do ktorého semienko Božieho slova padne, je ľudské srdce. Ježiš učeníkom vysvetlil, že niektorí ľudia sú nerozumní a s Božím slovom ktoré počujú je to ako so zrnom, ktoré padne na kraj cesty. Čo sa stane?
 • TIP: Deti vysvetlia, že zrno vyzobú vtáci a slovo zoberie človeku Zlý. Nápovedou sú spoločné farby. Potom sa ich spýtajte na to, koho predstavuje rozsievač. Rozsievačom je ten, kto šíri Božie slovo, na obrázku je to Nebeský Otec.
 • SN_06. Doplňovačka: „Iné zrná padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.“
 • SN_07. Skalnaté srdce, to sú tí, ktorí nič nevydržia. Keď prídu ťažkosti, hneď sa vzdajú.
 • SN_08. Doplňovačka: „Zasa iné zrná padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.“
 • SN_09. Pri udusenom slove sa môžete porozprávať napríklad o zabudnutých predsavzatiach.
 • SN_09-10. Doplňovačka: V tomto prípade treba trochu počítať :-) „Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ Na nasledujúcom snímku je Ježišovo vysvetlenie: „U koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“
 • SN_11-12. Ambóna. Teraz upriamte pozornosť detí na miesto, kde rozsievač stojí (obrázok). Nie je totiž na roli, ale zrejme v kostole, stojí pri ambóne a semienka rozsieva do rozostavených kvetináčov. Premostite so svätou omšou.

Semienka dobrých slov

 • Aplikáciu podobenstva môžeme ešte trochu rozšíriť: Každý z nás je rozsievač. My rozhodujeme o tom, ktoré slová budeme okolo seba rozsievať a ktoré nie (viď pracovný list). 
Príkladom dobrého slova je pozdrav. Niekedy sa stáva, že druhý neodpovie, pretože dobré semienko pozdravu padne do nepripravenej pôdy jeho srdca. Možno si tvoj pozdrav nevšimol, nepočul, nevenoval mu pozornosť… Ale ty sa nenechaj odradiť a buď ako dobrý rozsievač, ktorý seje dobré slovo do každej pôdy.
 • TIP: V pracovnom liste deti si vyberú niekoľko dobrých slov, hodných rozsievania (môžu pridať aj svoje vlastné), vyrobia si vrecko so semienkami dobrých slov a vždy ráno si vyberú jedno, ktoré budú cez deň hojne rozsievať… 

Pracovný list

1. Z nasledovného zoznamu vyber slová a vety, ktoré považuješ za dobré a chceš, aby ich bolo vo svete tridsať, šesťdesiat alebo stonásobne viac. 

Nepáčiš sa mi. Ďakujem. Bolo to výborné. Nechce sa mi. Si trápny. To nie je fér. Dnes dobre vyzeráš. Je to veľmi pekné. Si šikovný. Nebaví ma to. Nemám čas. Neotravuj. Môžem sa s tebou podeliť? Ako ti môžem pomôcť? Chcem všetko len pre seba. Dobrý deň. To sa mi páči.

2. Do každého zrnka napíš vybrané slovo alebo vetu. Mžeš pridať aj vlastné dobré slová. Potom zrnká vystrihni.
3. Vystrihni aj vrecko, vymaľuj ho a zrnká poukladaj naň. Otoč ich tak, aby nebolo vidno, čo je na nich napísané.
4. Každé ráno si vyber jedno zrnko, prečítaj si, čo je na ňom napísané a vybrané dobré slovo rozsievaj do sveta.


Obrázky

https://www.canva.com
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6062
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6831
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9628

Publikácie a pomôcky