Rodinná katechéza / Odev a tvár

Biblická katechéza, Premenenie Pána (Mt 17,1-9)
 • Na stiahnutie:

Evanjelium

 • Mt 17,1-9. SN_02-03.
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“
CR-00 Premenenie Pána-Mt 17,1-9-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

 • SN_04.
„Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.“ Prečo vlastne urobil? Chcel, aby videli a počuli veci, ktoré nikde inde vidieť a počuť nemôžu. 
 • TIP: 1. Deti najprv vyberú zo zoznamu na snímku, čo alebo koho nemohli učeníci vidieť nikde inde, len na vrchu Tábor (správne odpovede sú podčiarknuté): slnko, oblečenie, svetlo, Mojžiš, Eliáš, Filip, stany, oblak, Boží hlas, kolená, vrch. 2. Potom určia, koho učeníci na vrchu nevideli (Filip). 3. Napokon správne usporiadajú slová, ktoré učeníci na vrchu počuli: „v ktorom mám, počúvajte ho, toto je zaľúbenie, môj milovaný Syn“ „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Ježiš zobral so sebou učeníkov, aby počuli hlas Nebeského Otca a aby videli Ježišovu tvár a oblečenie. 
 • SN_05: Deti doplnia chýbajúce slová a odpovedia tak na otázku, čo stalo s Ježišovou tvárou a oblečením: „Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.“ Chýbajúce slová sú nahradené obrázkami.
Ježišova tvár žiarila a jeho oblečenie bolo žiarivo biele. Učeníci to potrebovali vidieť, aby si zapamätali, že aj naše tváre majú žiariť a oblečenie našej duše má byť žiarivo čisté. 
 • SN_06: Ako očistiť dušu? Primerane veku hovorte s deťmi o hriechu, ktorý špiní dušu a o prostriedkoch očistenia – so staršími môžete pripomenúť spoveď, mladším prosbu o odpustenie, slová „Prepáč“ a „Je mi ľúto…“  
A ako rozžiariť tvár? Napríklad úsmevom… 

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4530
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5019
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5573
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9402

Publikácie a pomôcky