Odíď, ostatné zariadim

CR-12 PO

V dnešnom prvom čítaní dáva Boh Abramovi zbierku prisľúbení, ktoré naozaj stoja za to. Hovorí: 

Je to celkom slušná kopa slovies. Boh sľubuje, že:
  • Urobí z Abrama veľký národ;
  • požehná ho;
  • oslávi jeho meno;
  • spraví ho požehnaním pre všetkých ľudí všetkých čias;
  • požehná tým, ktorí budú žehnať Abramovi a spočíta to tým, ktorí budú Abrama preklínať;
  • dá krajinu Abramovi a jeho potomkom.
Na druhej strane od Abrama Boh na požaduje len jedno. Totiž aby vytvoril podmienky, v ktorých ho bude môcť Boh požehnať, osláviť a urobiť požehnaním. Žiada od neho, aby odišiel z od, do"Odíď zo svojej krajiny, od svojich príbuzných a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem." Je potrebné, aby Abram odišiel:
  • Zo svojej krajiny - teda aby opusti zaužívané chodníčky;
  • od svojich príbuzných - teda aby pretrhol väzby, ktoré mu bránia otvoriť sa požehnaniu a stať sa požehnaním (niektorí biblisti hovoria, že bezprostrednou príčinou Abramovej emigrácie bol zápas o monoteizmus);
  • do krajiny, ktorú mu ukáže Boh - teda aby nasledoval jeho vôľu.
Postav sa v duchu na miesto Abrama. Možno aj tebe Pán hovorí: odíď, aby som ťa mohol urobiť požehnaním. Odkiaľ? Od čoho a koho? Kam a ku komu? 

Obrázok od ❄️♡💛♡❄️ Julita ❄️♡💛♡❄️ z Pixabay

Publikácie a pomôcky