Ku komu pôjdeš?

CR-11 NEA


Videl a zľutoval sa. Čo presne videl? Môžeme sa len domýšľať: Rimania zase zvýšili dane. Mýtnici si vymýšľajú stále nové a nové poplatky. Tamtomu strýko ochorel na malomocenstvo. Čo bude s jeho rodinou?! Iný stratil prácu. Na ďalšiu sa hnevá dcéra a nechce s ňou prehovoriť ani slovo. Schyľuje sa k vojne s Rimanmi. Záplavy zničili úrodu. Tamten si žalostne uvedomuje, že pre nikoho nie je dosť dobrý! Nezáleží im na ňom… Ľudia zmorení a sklesnutí. "Ako ovce bez pastiera."
To čo vidí ho nenecháva ľahostajným, nemávol nad tým rukou. Druhé sloveso hovorí o jeho aktivite, pravda zatiaľ len všeobecne: "Zľutoval sa nad nimi." Jeho zľutovanie má mnoho podôb. Nezrušil dane a nevymazal Rimanov z povrchu zeme. Ale ponúkol zmoreným a sklesnutým prijatie, porozumenie, dobré slovo, sem tam drobnú pomoc. 

Zvolal, dal, poslal, prikázal. Tie štyri slovesá patria k sebe, hoci tvoria dvojice. Evanjelista hovorí, že Ježiš "zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc." Potom nasleduje popis situácie a menný zoznam. A vzápätí sa dozvieme, prečo ich zvolal a na čo dostali moc: Ježiš ich "vyslal a prikázal im..." Ježiš ich poslal na misiu a stanovil im konkrétnu cieľovú skupinu - majú ísť (zatiaľ výlučne) k svojim rodákom. 
Dvanásť apoštolov (apoštol = posol, poslaný) pre dvanásť kmeňov Izraela. Cieľová skupina i obsah posolstva pripomínajú dnešné prvé čítanie, respektíve naň nadväzujú. Boh poslal Mojžiša: "Toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela: Sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi." 

A čo my? Tie isté slovesá sa týkajú aj nás. Ježiš:
  • Videl a zľutoval sa. Aj keď to tak možno necítiš a nevnímaš, on ťa vidí. Pozná tvoje bolesti.
  • Zvolal, dal, poslal, prikázal. Už zvolal svojich učeníkov, dal im moc a poslal ich za tebou. Prikázal im, aby ti priniesli útechu, poskytli pomoc... Odpusť, že nám to tak trvá a že sme takí nemotorní.
Alebo inak. Ježiš:
  • Videl a zľutoval sa. Vidí bolesti a trápenia ľudí okolo teba. Nie sú mu ľahostajné. A ty ich vidíš tiež. Teda ak máš oči otvorené. Včera som narazil na facebookový status jedného môjho priateľa (skutočného, nie len facebookového :-) Vyjadruje v ňom trpkosť z toho, ako rýchlo sme si zvykli na vojnu na Ukrajine, ako si radšej nechávame masírovať mozgy platenými trollmi, než by sme vytrvali v pomoci... Ale (a to je sympatické) nezostáva pri trpkosti. Hovorí: "Ja idem ďalej. Oni nás potrebujú..." Vidíš? Zľutuješ sa?
  • Zvolal, dal, poslal, prikázal. Zvoláva nás, svojich učeníkov. Zvlášť volá teba. Dáva ti moc, poslanie, príkaz. Ku komu pôjdeš?

Publikácie a pomôcky