Dôležité odpovede...

CR-Najsvätejšia Trojica

Mojžiš zažil trpké sklamanie. Zase. Ani prvé, ani posledné. Vyviedol Izraelitov z Egypta, priviedol ich k Božiemu vrchu Sinaj, Boh im cez neho dal dve kamenné tabule zákona. Ale oni si medzitým vyrobili zlaté teľa a uctievali radšej to. Keď urobil poriadky a vec predýchal, znova "vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Pán; v rukách mal dve kamenné tabule." Úplne nové, pretože tie dve predchádzajúce, popísané Božím prstom, v hneve roztrieskal o skalu na úpätí vrchu keď videl to teľa. Teraz zase prosí Boha: "Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji." A Božia odpoveď? Nevzdal to s nimi. Hoci boli (a sú, rovnako ako my všetci) "ľud tvrdej šije"

Božou odpoveďou na ich (i naše) hriechy nie je zavrhnutie, trest, zničenie... Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus. To sú dve kľúčové správy z dnešného evanjelia:
A aká by mala byť naša odpoveď? V druhom čítaní nám Pavol dáva dobrý tip: "Bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom." Stojí za to všimnúť si slovesá, ktoré používa:
  • Radujte sa - asi nemá na mysli pocit radosti, pretože to je emócia a tá neprichádza na povel. Zrejme hovorí o postoji.
  • Zdokonaľujte sa - to je skutočne inšpiratívne. Pretože väčšinou túžime po tom, aby sa zdokonalili, rozumej stali lepšími, tí druhí ;-)
  • Povzbudzujte sa - zaujímavé. Nehovorí: "vyhnundrávajte si, upozorňujte sa navzájom" a podobne. Hovorí: "Povzbudzujte sa!"
  • Pozdravte sa - pozdrav je dôležitý. Pozdrav, ktorý prináša pokoj.
  • Zmýšľajte - myslieť je evidentne dôležité. Pavlovo "zmýšľajte rovnako" neznamená mať na všetko rovnaký názor. Nehovorí "Myslite si to isté!" ale "Zmýšľajte!", ide teda o proces, spôsob myslenia, v láske, pravde, úctivo... 
  • Žite - páči sa mi toto Pavlovo sloveso. Nechce, aby sme živorili. Chce, aby sme žili a tvorili pokoj.
"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa, pozdravte sa, zmýšľajte rovnako, žite v pokoji.

Publikácie a pomôcky