Rodinná katechéza / Truhlica plná pokladov

Biblická katechéza, 14. nedeľa v Cezročnom období, rok A

 • Na stiahnutie:
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)
  • Metodika s pracovným listom (PDF)

Úvod

 • SN_02. Evanjeliové rozprávanie i vlastnú katechézu uvedieme nasledovným rozprávaním. Základná idea: Tí, ktorí majú dosť síl a schopností, si musia odmenu zaslúžiť, tým preukážu, že im na nej záleží a zároveň získavajú nové zručnosti. Na druhej strane tí, ktorých sily a schopnosti na získanie odmeny nestačia, dostanú to isté ako nezaslúžený dar. 

Prišlo leto a s ním aj obľúbená rodinná dovolenka. Päť bratrancov a sedem sesterníc, od najmenších po najstarších, plus ich rodičia. Chata praskala vo švíkoch. Najviac sa všetci tešili na pokladovku, ktorú každý rok pripravoval Adamov ocko. Tento rok bola fakt náročná. Trasa k pokladu bola dlhá asi päť kilometrov a aby získali indície šplhali na stromy, liezli po skalách a brodili sa potokom. Museli preukázať odvahu, šikovnosť, múdrosť a vytrvalosť. 

Boli rozdelení na štyri skupinky, v štvrtej boli tí najmenší a s úlohami im pomáhali dospeláci. Popravde väčšinu cesty ich odniesli a niektoré úlohy úplne preskočili. A Anička, ktorá má ledva dva roky, to celé viac menej prespala.

Nakoniec ale poklad spoločnými silami našli a prišiel čas delenia sa o výhru. Všetci sa tešili a po chvíli boli zafúľaní od roztopenej čokolády. 

Len Adam bol nejaký nespokojný. Cestou naspäť vyhundral ockovi, že to bolo nefér, veď tí malí nesplnili žiadnu úlohu a výhra sa ušla aj im. „Načo som sa teda trápil s tým lozením po skalách?!“ hneval sa Adam. „Mohol si nám čokolády rozdať už v chate a bol by pokoj.“ V skutočnosti bol znechutený aj z toho, že sa bál vojsť do jaskyne a starší brat sa mu pre to trochu posmieval. Ale to nespomenul ani slovom.

„Mám na to hneď tri dôvody,“ usmial sa ocko na malého frfľoša. „Chcel som, aby ste ukázali, že vám na odmene naozaj záleží, to je prvý dôvod“, hovoril. „Okrem toho som dúfal, že sa pri pokladovke aj niečo naučíte. Zuzka sa naučila šplhať na stromy, Jurko sa zlepšil v lezení na skaly. A som rád, že ty si prekonal strach z tmy“, žmurkol na Adama. „No a do tretice som dúfal, že to bude zábava. Nebola?“

„Bola. Ale čo tí malí? Oni si odmeny nezaslúžili!“

„Máš pravdu. Vy starší ste dostali čokolády, pretože ste si ich vybojovali. Dostali ste ich za odmenu. Tí maličkí by samozrejme to, čo vy veľkáči, nedokázali. A tak dostali čokoládky ako dar. Ale keď budú väčší, budú si musieť aj oni odmenu zaslúžiť.“

CR-14NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

 • TIP: Chvíľku diskutujte s deťmi o tom, ako sa Adam cítil, či to bolo fér, či sa s podobným správaním dospelých stretávajú, prípadne či im taký prístup prekážal aj keď boli oni sami malí ;-) 
 • Potom premostite k čítaniu evanjelia. Môžete sa napríklad spýtať, či má podľa nich Boh rád pokladovky. Pretože podľa jednej vety v evanjeliu to tak vyzerá ;-)

Evanjelium

 • Mt 11,25-30; SN_03-04.

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Katechéza

 • TIP: Môžete využiť doplňovačku z prezentácie (SN_05-06). Podľa obrázkov v nej treba doplniť Ježišove slová: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ Výraz „Otče“ je nahradený obrázkom muža s malým dieťatkom, deti môžu pokojne doplniť slovo „ocko“. Namiesto slov „tieto veci“ je zámerne obrázok truhlice s pokladom. Môžete sa pri tom chvíľu zastaviť a porozprávať sa o tom, aký poklad Boh skryl pred múdrymi a dáva ho spoznať tým najmenším. Otázku pokojne zatiaľ nechajte bez jednoznačnej odpovede. Ak treba, vysvetlite slovo „zvelebovať“, pre jednoduchosť použite synonymum „chváliť“. 

Zdá sa, že Boh to robieva podobne ako ocko z nášho príbehu. Tým, ktorí sú múdri a rozumní, to trochu skomplikuje, aby zmúdreli ešte viac. A maličkým pomáha, aby nakoniec objavili ten istý poklad, ako tí múdri. 

 • SN_07.

Ale čo je tým pokladom? Myslím, že je to tá skvelá správa, ktorú nám Ježiš prišiel povedať (zjaviť) o Nebeskom Ockovi: Že nás má veľmi rád. 

Truhlica plná pokladov

 • TIP: Deti si vyrobia papierovú truhlicu na poklady (jednu nájdete aj na stránke https://sk.pinterest.com/pin/864831934668934457), môžu ale použiť akúkoľvek krabičku. Na srdiečka napíšu (menší nakreslia) zopár „dobrých správ“, napríklad: Boh ťa miluje. Boh je náš Ocko na nebesiach. Ježiš nás posilňuje… Srdiečka vložia do truhlice. Okolo môžu pridať nápis: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“  A keď sa bude ktokoľvek z rodiny cítiť unavený, smutný či preťažený, môže si z pokladu dobrých správ vytiahnuť slovo na povzbudenie.

Obrázky

 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5383
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9626
 • https://www.sk.pinterest.com/pin/864831934668934457

Publikácie a pomôcky