Rodinná katechéza / O kríži a pohároch

Biblická katechéza, 13. nedeľa v Cezročnom období, rok A
  • Na stiahnutie:

Úvod

  • Evanjelium uvedieme príbehom, ktorý pozornosť detí na Ježišove slová „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“ Zároveň nám pomôže preniesť ich do pozitívnej roviny (Kto berie svoj kríž a nasleduje ma…). Po prednesení evanjelia diskutujeme s deťmi o príbehu a tom, ako si dievčatko počínalo. Prezentácia SN_02.
Začala asi najfantastickejšia časť roka. Bola nedeľa a konečne prišli aj prázdniny. Ráno bola Lucka s rodinou na svätej omši. Potom rýchlo naložili veci do auta a chystali sa vyraziť na stanovačku. Všetci už sedeli v aute. Len mama postávala pri dverách s kľúčom v ruke. Čakali na Lucku.
Ako obyčajne si na poslednú chvíľu zmyslela, že niečo ešte potrebuje. Vbehla do domu, vydupala po schodoch a ako víchor vletela do izby. Po chvíľke sa vrátila a teperila so sebou ďalšiu tašku. Nikto už nemal chuť naťahovať sa s ňou, zisťovať, čo si ešte zbalila, a presviedčať ju, aby to nechala doma… Všetci boli radi, keď konečne vyrazili.
O to boli prekvapenejší, keď v kempe postavili stan, vybaľovali veci a medzi nimi našli veľký vyrezávaný kríž. Ocko s maminou ho dostali ako svadobný dar. Bol krásny. A poriadne ťažký. Chvíľku im trvalo kým pochopili, čo to zase Lucke napadalo. 
Súviselo to s evanjeliom, ktoré v ten deň počuli v kostole a ktoré si teraz prečítame. Pozorne počúvajte.
CR-13NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Evanjelium

  • Mt 10,37-42, SN_03-04.
Ježiš povedal svojim apoštolom: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Katechéza

  • Deti vlastnými slovami vysvetlia, prečo Lucka zobrala na stanovačku kríž (má rada Ježiša a pretože si to on želá, rada to urobila). Tu môžete využiť doplňovačku z prezentácie (SN_05-06).
  • Pokračujeme v príbehu (SN_07).
Keď ostatní konečne pochopili, čo to má s tým krížom znamenať, vybuchli do smiechu. Ale keď sa trochu upokojili, Marekovi to nedalo a spýtal sa: „No dobre, ale ako to teda Ježiš s tým krížom myslel?“ Trochu ho totiž znepokojilo, že si doma zabudol svoju retiazku s krížikom a nebol si istý, či to nebude problém. Veď Ježiš naozaj povedal: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“ Keď tak nad tým premýšľam, Marek tú retiazku nechal doma zámerne. Bol to darček a on sa bál, aby ju na stanovačke nestratil.
Mamina vytiahla z ruksaku starý, otlčený pohár a porozprávala im príbeh… 

O pohároch a vitríne…

  • SN_08.
Bol raz jeden pohár, ktorý si v pokoji žil v sklenej vitríne, čistý, chránený, obklopený svojimi priateľmi a blízkymi. Cítil sa tam v bezpečí. Nepadal naň prach, len sa tak leskol, ľudia ho obdivovali a nehrozilo, aby sa niekde otĺkol, pošriabal, praskol, alebo že by sa dokonca rozbil.
No okrem toho všetkého mal ešte jeden pocit, takí divný. Cítil sa úplne zbytočný. Prázdny.
  • TIP: Čas na trochu empatie. So staršími môžete podebatovať o tom, prečo sa cítil prázdny a zbytočný. A na čo je vlastne taký pohár? 
Jedného dňa nakukol do vitríny Ježiš a na náš pohár žmurkol. Keď to pohár vide, vyskočil z vitríny (samozrejme opatrne, tak ako skáču poháre). Poprosil Ježiša, aby ho naplnil sa vodou a potom odišiel do púšte hľadať smädných.
Po čase bol celý zaprášený od piesku, poškriabaný od kameňov, otlčený od skál. Ale bol šťastný. 
  • TIPY na debatu: Prečo bol šťastný? Nevadili mu prach a škrabance? Mohol by prinášať vodu smädným v púšti bez toho, aby bol poškriabaný, otlčený a zaprášený?
Pohár si musel vybrať, či bude robiť to, na čo je vytvorený (prinášať druhým vodu), alebo zostane čistý a neotlčený vo svojej vitríne, ale prázdny a zbytočný. Lebo poháre nie sú na okrasu.

Zobrať kríž

  • SN_09.
To je vlastne to, na čo Ježiš myslí keď hovorí „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma…“ Krížom pre náš pohár sú prach, škrabance a odreniny. Bez toho sa to nedá.
Každý má svoj kríž. Ockovým krížom je, že musí skoro ráno vstávať do práce. Niekedy sa mu hrozne nechce, niekedy je unavený a inokedy by radšej robil tisíc iných vecí. Ale vie, že ak chce zobrať rodinu cez leto na stanovačku, bez práce to nepôjde.
  • TIP: Podľa obrázkov v prezentácii (SN_10) deti dopĺňajú, čo je pre koho krížom: žiaci – písomka aj keď je vonku krásne počasie, mama – vstávanie ku chorým deťom uprostred noci, súrodenci – trpezlivé znášania netrpezlivého brata alebo sestry…
Krížom môže byť prijať druhého takého, aký je. Niekto je štíhly a niekto stále veselý. Niekto rád veľa je a iný miluje prechádzky v daždi. Prijať ich takých akí sú môže byť občas veľmi ťažké. Predstav si človeka, čo je veselý aj vtedy, keď je tebe smutno. Alebo takého, čo ťa volá na prechádzku v daždi keď ty chceš byť doma v suchu a teple… Prijať ich a mať ich rád takých akí sú, to je ako zobrať a niesť svoj kríž.
Ježiš nám s tým trochu pomáha. Hovorí: „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“

Krížom môže byť aj pomoc druhým. Aj s tým nám chce Ježiš pomôcť. Sľubuje, že keď urobíme niečo dobré pre iných, je to ako keby sme to urobili pre neho: „Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi,“ hovorí, „nepríde o svoju odmenu.“ 

Lebo kto berie svoj kríž a ide za Ježišom, je hoden jeho odmeny.

Pracovný list

1. Dobre si prezri poháre. Nájdi ten, ktorý je šťastný, pretože sa nechal naplniť Ježišom (na obrázku je 2x) a vymaľuj ho modrou. Poháre, ktoré sú nešťastné a prázdne, vymaľuj červenou.
2. Prečo je modrý pohár šťastný?
3. Pod obrázok alebo na druhú stranu nakresli alebo napíš, ako príbeh podľa teba pokračoval, keď modrý pohár odišiel do púšte.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5267
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9614
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9615

Publikácie a pomôcky