Vyznanie

CR-12 NEA

"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." Tento Ježišov prísľub je skutočne veľkorysý a keď si do dôsledkov uvedomíme jeho obsah, by nás nemal nechať vlažných.

Čo to ale znamená "vyznať"? V tomto slove sa skrývajú tri významové odtiene, akoby tri úrovne:
  1. Svedčiť o poznanom (poznanie) - Prvá úroveň sa týka poznania v zmysle "vyznať sa v niečom". Vyznať Ježiša pred ľuďmi znamená potvrdiť, že sa v ňom vyznáme, ho poznáme, inak povedané hovoriť a učiť o ňom. Vyznáš sa v ňom? Povedz nám o ňom viac.
  2. Svedčiť o milovanom (vzťah) - Slovenčina používa slovo vyznanie aj súvislosti s hlbokým vzťahom, to je druhá úroveň. Vyznať niekomu lásku znamená priznať sa k nej, riskujúc aj výsmech alebo odmietnutie. Milujúci proste nemôže inak. Priznáva sa k svojej láske a keď je jeho súkromné a intímne vyznanie prijaté, potom svoju lásku k milovanej vyznáva aj navonok pred inými (slová, gestá, postoje, prsteň...). V tejto úrovni vyznať Ježiša znamená priznať sa verejne k nemu ako k milovanému. Slovami, skutkami, gestami, postojmi, krížom... Nemôžeš inak? Tak to v sebe nedus:-)
  3. Svedčiť o uctievanom (božstvo) - Do tretice je, podľa slovníka, vyznanie aj náboženským termínom. V tomto zmysle vyznať Ježiša znamená svedčiť o tom, že Ježiš nie je len skvelý a inšpirujúci učiteľ (1. úroveň) s ktorým ma spája hlboký, dôverný vzťah (2. úroveň), ale že On je Pán, je jediným Bohom, tým, ktorému všetko patrí (3. úroveň). Svedčí o úcte k Ježišovi tvoj život?
Ježiš dnes hovorí apoštolom: "Nebojte sa ľudí... Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu." Prečo má potrebu vystríhať ich pred strachom? V tom čase im predsa nič nehrozilo, prenasledovanie prišlo až neskôr. Povzbudzuje ich, aby sa nebáli ľudí, a aby s odvahou vyznávali jeho meno pred inými. 

Neboj sa ľudí. Vyznaj pred nimi, že Ježiša poznáš, miluješ a uctievaš. On každého, kto ho vyzná pred ľuďmi, vyzná pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. To stojí za tú trochu námahy s prekonávaním strachu :-)

Publikácie a pomôcky