Rodinná katechéza / Poslovia dobrých správ

Biblická katechéza, 11. nedeľa v Cezročnom období, rok A
  • Na stiahnutie:

Evanjelium

  • Mt  9,36 – 10,8; SN_02-03.
Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!
Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Katechéza

  • SN_04. Tému uvedieme rozhovorom o poštároch. Základné línie diskusie: Kto je to poštár? Čo robí? Jeho úlohou je doručovať správy. Aké správy? Pohľadnice z dovolenky, blahoželania, svadobné oznámenia…, proste dobré správy. Ale aj dôležité, úradné, niekedy nepríjemné – smútočné oznámenia, faktúry, úradné predvolania. 
  • Od poštára premostíme k evanjeliu a apoštolom:
„Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.“ Pretože sa na nich z každej strany valili len zlé správy. 
  • SN_05. Príklady zlých správ: Rimania zase zvýšili dane. Mýtnici si vymýšľajú stále nové a nové poplatky. Strýko ochorel na malomocenstvo, čo len s ním bude. Stratil som prácu. Moja dcéra sa na mňa hnevá, nechce prehovoriť so mnou ani slovo. Schyľuje sa k vojne s Rimanmi. Záplavy zničili úrodu. Pre nikoho nie som dosť dobrý! Len sa mi posmievajú. Nezáleží im na mne…
  • SN_06. Apoštoli.
A tak to bolo v každej dedine a v každom meste, kam Ježiš prišiel. Preto si vybral dvanástich spolupracovníkov. Nazval ich apoštoli, po grécky to znamená poslaní, tí, ktorí majú poslanie. 
A poslal ich všade tam, kam on sám prísť zatiaľ nemohol. Povedal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!“ 
  • SN_07-08. Asi netreba, aby deti vedeli presne vymenovať všetkých apoštolov. Ale na pripomenutie ich mien môže poslúžiť jednoduchá doplňovačka. 
Poďme si zopakovať ich mená: „Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.“ 
  • SN_09-11.
Týchto dvanástich apoštolov poslal Ježiš ako poslov dobrých správ k ľuďom, ktorí boli zavalení zlými správami. „Choďte a hlásajte“, povedal im, „priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“
  • SN_12-13. Deti podľa obrázkov odpovedia na otázku: „Akú správu máme priniesť všetkým ľuďom?“ V pracovnom liste majú za úlohu napísať (menší nakresliť alebo vymaľovať) list s dobrou správou a poslať ho niekomu.
A posiela aj nás, aby sme aj my boli poslami dobrých správ od Nebeského Otca. Akú správu chce poslať všetkým ľuďom?

Pracovný list

Vyber si človeka, ktorého máš rád, napíš na stránku listu to, čo by mu podľa teba napísal Nebeský Otec, vymaľuj obrázok, vlož ho do obálky, napíš adresu, nalep známu a list pošli.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4405
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5380
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=10891

Publikácie a pomôcky