Rodinná katechéza / Ježiš ho zavolal...

Biblická katechéza, 10. nedeľa v Cezročnom období, rok A
  • Na stiahnutie:

Evanjelium

  • Mt 9,9-13; SN_02-03.
Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.
Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“
On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
CR-10NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

  • Tajnička, SN_04-09. V tajničke hľadáme odpoveď na otázku, kto je ten muž, ktorý chcel lásku zameniť za peniaze (obrázok). Výsledok: muž sa volá Matúš a je to ten istý, ktorý napísal evanjelium (SN_09).

Matúšov príbeh

  • SN_10.
Evanjelista Matúš nám vyrozprával svoj príbeh, no robí s tým trochu tajnosti. Rozpráva to tak, ako by sa to všetko prihodilo nejakému inému Matúšovi. Možno to súvisí jeho tajomnou chorobou. Všimli ste si že Ježiš o ňom prezradil, že potrebuje lekára?

Matúšova choroba bola duchovná, nebolo choré jeho telo, ale jeho duša. Keď je choré telo, prejavuje sa to napríklad teplotou, kýchaním, kašľom alebo trebárs bolesťou brucha. Choroba duše sa tiež prejavuje navonok. Tá Matúšova sa zrejme prejavovala chamtivosťou, závisťou a lakomstvom.
Teplota sa meria teplomerom, na chamtivosť žiaden chamtivmer nemáme. Ale dá sa odhaliť tak, že spočítaš, koľko má človek všelijakých zbytočností. Kto trpí chamtivosťou, chce mať stále viac a viac.
Keď má niekto ťažkosti s dýchaním, lekár ho popočúva fonendoskopom. Aj lakomstvo sa dá počuť, a netreba na to žiaden prístroj. Lakomý človek dookola rozpráva o tom, ako má všetkého málo a čo všetko ešte potrebuje.
No a závisť sa pozná z tváre. Taký človek je skoro stále smutný alebo nahnevaný z toho, že iným sa niečo podarilo, niečo získali alebo dosiahli.

Poď za mnou

  • SN_11.
Keď Ježiš videl Matúša sedieť na mýtnici, ako dobrý lekár duše hneď vedel, o čo ide. A tak ho vyzval: „Poď za mnou!“ A Matúš išiel. Ale kam vlastne? Kam ho Ježiš zaviedol? Matúš nám o tom nehovorí. Ale možno ho Ježiš priviedol niekde, kde sa mohol vyliečiť z chamtivosti, lakomstva a závisti.
Kde sa môže človek vyliečiť z chamtivosti, lakomstva a závisti? Možno tam, kde môže vidieť, čo táto choroba spôsobuje. Mohlo to byť takto:

Chamtivosť. Možno Ježiš zaviedol Matúša najprv ku niekomu, kto doplatil na jeho chamtivosť. Napríklad taký žobrák a opilec, nazvime ho trebárs Mišo. Muž, ktorý mal alkohol radšej, než svoju prácu, rodinu, dom… A tak všetko stratil. Možno mu Matúš nejaký čas ochotne požičiaval. Ale s úrokmi, požičal mu jednu mincu, ale o týždeň musel Mišo vrátiť dve. Tak sa stalo, že jeho dlhy aj kvôli Matúšovej chamtivosti rástli a rástli. Až zostal na ulici. Keď ho Matúš videl, pochopil, že je to aj jeho vina. A tak žobráka Miša pozval do svojho domu. Povedal mu tak ako Ježiš jemu: „Poď za mnou!“ 

Lakomstvo. Od Miša odviedol Ježiš Matúša do miestneho väzenia. Tam sedel Fero, Matúšov bývalý kolega mýtnik, ktorý sa nakazil jeho lakomstvom. Keď ho stále počúval vyplakávať, ako má málo peňazí a ako je všetko drahé a tak, aj sám začal mať taký pocit. A tu a tam, stále viac a viac, si nejaké z vybraných peňazí privlastnil. Až mu na to prišli a sudca mu naparil mastnú pokutu. Lenže ten chudák ju nedokázal splatiť. Tak skončil vo väzení. Keď si teraz Matúš vypočul Ferov príbeh, hneď vedel, čo urobí.
  • TIP: Tu môžete rozprávanie prerušiť a pýtať sa detí, čo mohol Matúš spraviť. Mohol by splatiť Ferov dlh, dostať ho z väzenia a pozvať tohto mýtnika k sebe na večeru.
Závisť. Napokon Ježiš priviedol Matúša k Jurajovi. Kedysi boli najlepší kamaráti. Ale mýtnikovi Jurajovi sa darilo oveľa viac. Matúš mu tak veľmi závidel, že sa s ním prestal priateliť. Teraz sa konečne zmierili. A Matúš pozval aj Jura na návštevu.

V Matúšovom dome…

Ako to bolo ďalej, to už vieme: „Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi.“ Lebo Ježiš neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. 
Zavolal hriešnika Matúša, povedal mu: „Poď za mnou!“ Priviedol ho k ľuďom, ktorým ublížil a Matúš našiel spôsob, ako to všetko napraviť.
  • TIP: Nechajte deti podľa príbehu porozprávať, ako prebiehalo „Matúšovo liečenie“, teda čo asi Matúš urobil, aby napravil svoje chyby.

Pracovný list

1. Vymaľuj obrázok a nakresli ďalší, na ktorom bude Matúš po svojom „uzdravení“. 
2. Prečítaj si nedeľné evanjelium.

Obrázky

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4404
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4919
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5379

Publikácie a pomôcky