Počúvajte a kráčajte

Pôst-03 ŠT

"Dal som svojmu ľudu toto prikázanie", hovorí Pán v dnešnom prvom čítaní. "Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo." 

Počúvajte a kráčajte - stručné zhrnutie základných línií pôstneho obdobia. Po krste v Jordáne Ježiš počul Otcov hlas, odchádza do púšte a na prvú pôstnu nedeľu sa od neho učíme odmietať počúvať našepkávanie démona. Na druhú pôstnu nedeľu spolu s ním kráčame na vrch tábor, aby sme zachytili hlas z neba, ktorý prikazuje: "Počúvajte ho!" A kráčame ďalej, túto nedeľu sme so zatajeným dychom počúvali rozhovor pri studni, budúcu nedeľu budeme poslaní k rybníku Siloe, aby sme videli, kam a s kým kráčame. O týždeň neskôr bude Ježišove slová počuť dokonca aj hrobe. "Lazár, poď von!" zavelí Ježiš.

Koho počúvaš? A koho počúvať nechceš? Kam kráčaš? A s kým? Polož si dnes tieto dôležité otázky a v tichu hľadaj odpovede. 

TIP: Možno ti čo to napovie aj dnešné evanjelium.

"Dal som svojmu ľudu toto prikázanie", hovorí Pán v dnešnom prvom čítaní. "Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo." 

Publikácie a pomôcky