Rodinná katechéza / Kráčať k Životu

 Biblická katechéza: V. pôstna nedeľa, rok A

 • Na stiahnutie:
  • Metodika a pracovný list (pdf). Staršia verzia (2020, pdf)
  • Prezentácia (pptxcanva)

Úvod

 • Prezentácia, SN_02.
Dnešné evanjelium nás zavedie do Betánie. Stala sa tam smutná vec: Zomrel Lazár. Ľudia v Betánii i v Jeruzaleme mali jeho i jeho sestry Martu a Máriu veľmi radi. No teraz všetci smútia, pretože svieca jeho života zhasla ešte skôr, než by dohorela. Lazár bol ešte mladý a keby nebola prišla tá hrozná choroba, urobil by v živote ešte veľa dobrého. 
Ale smrť neznamená koniec Lazárovho príbehu. Pretože Ježiš je vzkriesenie a život. Poďme si prečítať evanjelium o tom, ako Lazár vyšiel z hrobu k Životu.

Evanjelium

 • Jn 11, 1-45 alebo kratšie Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 (v prezentácii SN_03-05).
Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“
Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“
Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“ 
Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“
Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“
Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“
Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho.
Pôst-05NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

Počuli sme slovo Pánovo. Správne. No pamätáte si, komu Ježiš svoje slová hovoril?
 • SN_06. Postupne čítame Ježišove výroky. Pri citátoch sú mená adresátov, deti majú určiť, či sú adresáti uvedení správne. Napríklad: Ježiš povedal o Lazárovej chorobe: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Tieto slová povedal učeníkom. Je to pravda? Treba prejsť všetky otázky, správne odpovede sú na SN_07.
    1. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn. (Pravda, Učeníci)
    2. Tvoj brat vstane z mŕtvych. (Nepravda, Marta)
    3. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. (Pravda, Marta)
    4. Kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu? (Nepravda, Marta)
    5. Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. (Nepravda, Marta)
    6. Ja som vedel, že ma vždy počuješ. (Pravda, Nebeský Otec)
    7. Poď von! (Pravda, Lazár)
    8. Porozväzujte ho a nechajte ho odísť! (Pravda, Okolostojaci ľudia)

Dobrá správa pre teba

 • SN_08.
Ježiš má tie isté dobré slová aj pre nás. Počúvaj, čo nám dnes hovorí:
    1. Dokonca aj choroba, akokoľvek ťažká, môže byť premenná na Božiu slávu.
    2. Smrťou ani pohrebom sa život nekončí.
    3. Ježiš je vzkriesenie a život. Kto verí vo v neho, bude žiť, aj keď umrie. 
    4. Kto žije a verí vo Ježiša, neumrie naveky. Veríš tomu?
    5. Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu.
    6. Nebeský Otec nás vždy počuje.
    7. Poď von! Kráčaj k životu.
    8. Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!

Poď von! Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!

 • SN_09.
Najviac sa mi páčia posledné dve. Predstavujem si, ako Ježiš ťahá Lazára z hrobu a volá na neho: „Poď von!“ Ale človek môže uviaznuť aj v niečom ešte strašnejšom ako hrob. Niečo také sa stalo malému Mirkovi.
 • SN_10.
V posledných dňoch bol Mirko ako premenený. Mamine sa zdalo, že je nejaký mĺkvy, nebolo mu do reči, všetkým sa vyhýbal. Nikomu nechcel prezradiť, čo sa mu stalo. 
A potom to prišlo: Pri upratovaní našla mamina pod Mirkovou posteľou modré autíčko. Navlas rovnaké, aké už dva týždne hľadal bratranec Martin. Stratilo sa mu niekedy vtedy, keď bol u nich s celou rodinou Mirko na návšteve. Vlastne nebolo úplne rovnaké, tomuto chýbalo jedno koliesko a bolo celé poškriabané.
Keď mamina Mirkovi ukázala autíčko a pýtala sa odkiaľ ho má, zbledol ako stena. Nepovedal ani slovo, utiekol a zatvoril sa v izbe. Zaliezol do postele a schoval sa pod deku. Nepomohlo mamino dohováranie, nevyliezol z postele celé dve hodiny. A celý čas ani nemukol.
Keď prišiel domov ocko, mama mu vysvetlila, čo sa stalo. Potichu vošiel do izby a na Mirkovej posteli našiel hromádku nešťastia, celú zakrytú pestrofarebnou dekou. Mirko tam ležal schúlený a spod prikrývky mu netrčal ani nos. Musel tam mať tmu a hrozné teplo.
Ocko si sadol na posteľ a najprv len hladil tú kôpku nešťastia. Tušil, že Mirko nespí. Po chvíľke povedal: „Nech si vyviedol čokoľvek, poď von. Vyjdi na svetlo a na čerstvý vzduch. Musíš sa tam cítiť hrozne.“ 
A skutočne, keď o chvíľku Mirko vystrčil hlavu spod deky, bol celý prepotený, mastné vlasy sa mu lepili na čelo a oči mal červené od plaču.
„Poď von!“ povedal ocko. „Stačí, ak povieš mamine »prepáč« a nebudeme o tom viac hovoriť. Ak chceš, s Martinom to vybavím za teba.“ 
Mirko sa cítil, ako keby z neho niekto odvalil ťažký balvan. Celkom taký, ako ten kameň z Lazárovho hrobu. A keď mu ocko sľúbil, že sa s Martinom porozpráva sám a všetko mu vysvetlí, bolo mu ako Lazárovi, keď rozviazali všetky tie šatky a obväzy, ktoré ho spútavali. Konečne bol oslobodený od svojej viny.

Kráčať k Životu

 • SN_11.
Vy by ste samozrejme hneď vedeli, čo v takej situácii robiť. Aj keby vás neviem ako svrbeli prsty, nezobrali by ste druhého hračku, ktorá vám nepatrí. A keby sa to predsa len nejakým nedopatrením stalo, nenosili by ste v sebe tak dlho ako Mirko. Pretože my vieme, že keď nás ťaží nejaká vina, Ježiš nás volá, aby sme z nej vyšli von: Priznali si chybu, poprosili o odpustenie a napravili, čo sa napraviť dá. A keď niekto ublíži nám, hovorí aby sme ho rozviazali a nechali odísť, teda aby sme mu odpustili.
 • SN_12.
Aj to je pôstne obdobie: Nezostávať vo svojich hriechoch a vinách, ale kráčať k Ježišovi, ktorý je vzkriesenie, odpustenie a život.

Pracovný list

1. Daj sviečkam mená, napíš ich dovnútra. Jedna z nich môže volať Lazár. 

 2. Komu Ježiš povedal nasledujúce slová? Spoj čiarami.


Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4392
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5367
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6090
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8162

Publikácie a pomôcky