Rodinná katechéza / Kráčať k Svetlu

Biblická katechéza: IV. pôstna nedeľa, rok A

 • Na stiahnutie:
  • Metodika a skladačka (pdf). Staršia verzia (2020, pdf)
  • Prezentácia (pptx, canva)

Úvod

 • Môžete začať aktivitkou, pri ktorej si deti uvedomia dôležitosť zraku. Tým budú uvedené aj do témy liturgie. Jednému z detí zaviažte oči. Jeho úlohou bude bez pomoci zraku uhádnuť pár vecí:
 • Predmet. Začnite niečím ľahším (podľa veku dieťaťa), podajte mu mu zopár vecí, ktoré pozná a možno ich uhádnuť pomocou hmatu. Potom to môžete skomplikovať niečím, k čomu treba aj čuch alebo chuť, kocka cukru, mydlo, podľa toho, čo sa hodí pre vaše dieťa, ale pozor, až nebublinkuje celý deň :-)
 • Človek. Druhá úloha bude ťažšia. Nechajte dieťa, nech pomocou hmatu zistí, koho má pred sebou. Starším deťom môžete nechať ohmatať tvár, skoro dospelákom ruky.
 • Pocit. A čo tak hmatom určiť, či sa mama hnevá alebo smeje? Spýtajte sa, či by to vedeli bez zraku rozlíšiť.
 • Farba. Na záver dajte deťom do rúk zopár predmetov, ktoré sa odlišujú len farbou (napríklad kocky lega, vrchnáky z fliaš…) do misky. Dieťa má za úlohu vybrať všetky, ktoré sú napríklad červené. Samozrejme, že výsledok závisí len od náhody alebo schopnosti okolia našepkávať.
 • SN_02.

Človeku, ktorý vidí len malo alebo nevidí vôbec, sa žije naozaj ťažko. Strašne veľa vecí nepozná. Nevie ako vyzerá slnko, modrá obloha a zelené listy. Nevie, či sa druhý smeje alebo hnevá. Nevie ani to, či na semafore práve svieti červená, oranžová alebo zelená. Dnes si budeme čítať o nevidiacom človeku, ktorý bol slepý od narodenia.

Evanjelium

 • Jn 9,1.6-9.13-17.34-38 (prezentácia, SN_03-05) alebo Jn 9,1-41.

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci.
Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“
Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa.
Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von.
Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

Katechéza

 • Doplňovačka (SN_06-09): Deti doplnia chýbajúce slová (sú nahradené obrázkom), správna odpoveď je na nasledujúcom snímku.
 • Vrátil sa vidiaci SN_09): Deti môžu porozprávať, čo podľa nich uzdravený videl ako prvé, keď sa mu vrátil zrak. Možno videl svoju tvár v odraze na hladine rybníka Siloe. Na našom obrázku vidí v odraze okrem seba aj Ježiša. Z výrazu tváre je jasné, že ho to prekvapilo. Spoznal, že Ježiš je s vždy s ním a že je Mesiáš. 

Pozerať sa na svet s vierou

 • SN_10. Na obrázku Ježiš vyšetruje zrak nášho slepca. Na nastavovacích kolieskach sú písmená, nechajte deti, aby z nich zložili slovo VIERA.

Ježiš chce, aby sme sa pozerali na svet novým spôsobom, pohľadom viery. Vďaka tomu zbadáme aj veci, čo ktorým sú mnohí ľudia úplne slepí.

 • SN_11. Deti si prezrú obrázok. Pokúsia sa prečítať nápis za Ježišom. Hovorí sa tam: „Spravodlivosť pre všetkých.“ Ale stačí, ak rozlúštia slovo SPRAVODLIVOSŤ. 
 • Ak si ju nevšimli sami, upriamte ich pozornosť na ruku topiaceho sa človeka, predtým sa môžete spýtať, či je na obrázku niekto, komu sa nedostalo spravodlivosti. Tá ruka patrí topiacemu sa emigrantovi, ktorý prosí o záchranu.

Pozerať sa na svet s vierou znamená aj všímať si nespravodlivosť a starať sa o to, aby bola odstránená.

Tí, čo sú vo tme

 • SN_12. Za Ježišom sa dá prečítať drobný nápis: JEŽIŠ JE SVETLO. 

V našom príbehu sú však aj ľudia, ktorí vôbec Ježiša nepoznali. Vedeli síce ako sa volá, ako vyzerá a odkiaľ pochádza, no neverili že je Mesiáš, neverili mu dokonca ani keď urobil zázrak. Hovorili o Ježišovi: „Ten človek nie je od Boha!“ 

Oni majú síce zrak v poriadku, ale sú ako ľudia, ktorí kráčajú potme. Nevidia, pretože nemajú svetlo. Škoda, že nehľadajú Ježiša.

Ježiš je Svetlo sveta. Náš uzdravený sa nakoniec ku nemu vrátil, povedal že mu verí a klaňal sa mu. 

 • Katechézu v rodine môžete ukončiť modlitbou Verím v Boha, všetci si pri nej môžu po vzore slepca kľaknúť. 

Skladačka

Namiesto pracovného listu je k dispozícii skladačka tváre slepca. Šablónu nájdete v metodike.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5366
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6503
 • https://craftycatholicmoms.com/jesus-heals-a-blind-man-craft

Publikácie a pomôcky