Vy ste svetlo sveta

CR-05 NEA 

"Vy ste svetlo sveta." Veľa závisí od toho, kto tie slová povie. Mohla by ich na adresu nás kresťanov vysloviť napríklad tvoja neveriaca kolegyňa. A boli by slovami uznania predovšetkým pre teba. Znamenalo by to, že si skutočná učeníčka, z ktorej tváre i skutkov priam vyžaruje Kristus. Mohol by ich vysloviť sám diabol a vtedy by sme, obozretní ako v takých prípadoch treba byť, v nich videli pokušenie moci a pýchy. Tie isté slová, možno len s ironickým otáznikom na konci, by mohli byť aj trpkou poznámkou sklamaného človeka. V takom prípade by sa v nich skrývala oprávnená výčitka že ani zďaleka nie sme, kým by sme mali byť a posledné slová svätej omše "choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom" neberieme vážne. Skutočne sme svetlom pre tento svet? 
Akým si svetlom? Svetlom, ktoré ukazuje cestu? Jemným svetlom, ktoré robí miesto útulnejším. Alebo ostrým, bodavým, ktoré viac oslepuje než osvecuje? Blikajúcou neónkou, z ktorej by jeden dostal epileptický záchvat? Úspornou žiarovkou, ktorej prioritou nie je svietiť, ale šetriť energiu?

"Kristus, svetlo sveta", zaznievalo donedávna pri Veľkonočnej vigíli a my sem odpovedali "Bohu vďaka!" A Kristova odpoveď? Áno, a aj "vy ste svetlo sveta." Iným spôsobom ako on, no predsa sme a máme byť. 
Obrazne to vyjadruje obrad svetla v spomenutej vigílii, keď si každý od jedinej veľkonočnej sviece (symbolizuje Krista) zapáli svoju vlastnú sviečku a v jej svetle si hľadá miesto v kostole. Alebo pri krste, keď sa sviečka krstenca zapaľuje od tej istej veľkonočnej sviece. Si svetlom sveta, pretože nesieš Kristovo svetlo.
Iný obraz použili biskupi, zhromaždení na Druhom vatikánskom koncile. V Konštitúcii o Cirkvi hovoria, že "Svetlom národov je Kristus..., ktorý žiari na tvári Cirkvi." Teda vzťah Kristus - kresťan je ako vzťah slnko - mesiac, odrážame Kristovo svetlo ako zrkadlo. Akým si zrkadlom? A pod akým uhlom si otočený ku Kristovi? 


Občas počujem, aké je to všetko u nás zlé. Však je. Ak nesvietime, je tma. Lenže otázka neznie kde všade sa rozmohlo temno. Skutočnou otázkou je, kam prinesieš svetlo. To Kristovo, ktoré osvecuje cestu, ale neoslepuje. Zjemňuje a je šetrné viac voči druhým, než voči sebe. "Vy ste svetlo sveta" 

PS: Bodku, otáznik alebo výkričník si doplňte podľa vlastnej preferencie.

Publikácie a pomôcky