Rodinná katechéza / Kráčať s priateľmi k Bohu

Biblická katechéza: II. pôstna nedeľa, rok A
  • Na stiahnutie:

Evanjelium

  • SN_02-03. Mt 17,1-9
Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.
Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.
Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“
Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli.
No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.
Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“

Katechéza

Pôst-02NEA-Prez od používateľa DKU DCZA

Doplňovačka

  • (SN_04-05). Deti doplnia chýbajúce písmená mien učeníkov (Peter, Jakub, Ján) a názov vrchu (Tábor). 
  • Potom doplnia slová hlasu, ktorý učeníci počuli na vrchu (SN_06) – slovo milovaný zakrýva srdce a chýbajúce sloveso počúvajte napovedia slúchadlá na obrázku. 

Nebolo ich dvanásť?

„Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána.“ A prečo iba ich? Veď apoštolov bolo viac, pamätáte si koľko? Spomeniete si na ich mená?
  • Dvanásť apoštolov: Šimon Peter, Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Tomáš Didymus, Matúš Lévi, Jakub Alfejov, Šimon Kananejský,  Júda Tadeáš, Judáš Iškariotský.
Možno sa im nechcelo štverať sa na vysoký vrch, niektorí ľudia turistiku neobľubujú. A možno nepočúvali Ježiša, keď ich volal. Škoda. Keby boli počúvali, mohli tam byť tiež. S Ježišom, Petrom, Jakubom a Jánom. Aký zázrak tam zažili?
  • SN_08. Zjavili sa im Mojžiš s Eliášom a rozprávali sa s Ježišom. Mená Mojžiš a Eliáš majú poprehadzované písmená, deti ich môžu uhádnuť. Mojžiš má v rukách kamenné tabule desatora.
A keby len Mojžiš a Eliáš. V ten deň sa otvorilo nebo a Peter, Jakub a Ján počuli Boží hlas, ktorý o Ježišovi hovoril: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ Škoda, že tam tí ostatní apoštoli neboli. 

Spolu kráčať, spolu počúvať

  • SN_10.
Príbeh nás učí, že k Bohu máme kráčať spoločne, ako rodina alebo priatelia. Vtedy skôr zachytíme Boží hlas a všimneme si otvorené nebo. 
Vyskúšajte si tento týždeň spoločné počúvanie Ježiša. Počas týždňa si spolu vypočujte evanjelium o Premenní Pána na vrchu.

Pracovný list

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6375
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9400
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9402

Publikácie a pomôcky