Rodinná katechéza / Kráčať proti prúdu

Biblická katechéza: I. pôstna nedeľa, rok A

Evanjelium

 • Mt 4,1-11. SN_02-03.
Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“
Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“
Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Katechéza

 • SN_04. Začneme rozhovorom s deťmi. Spýtajte sa ich, čo musia každý deň robiť kulturista Michal, ak chce mať veľké svaly; prváčka Katka, ak chce vedieť pekne písať a chlapec Paťo, ak chce byť skutočným kresťanom.
 • SN_05. Chceme sa dopracovať ku tomu, že musia každý deň „trénovať“ – kulturista s činkami, prváčka musí cvičiť písanie a kresťan pôst, modlitbu a dobročinnosť.

Čo by bolo, keby…?

 • SN_06. Položte otázku typu „Čo by bolo, keby…?“ V prezentácii je to naznačené tým, že kulturista premýšľa, že si miesto 100 kilovej činky vezme 10 gramovú. Dievča zase uvažuje, že si nechá úlohu napísať staršej sestre.
Čo by sa stalo, keby si ujo Michal povedal, že tie činky sú veľmi ťažké a cvičil by s oveľa ľahšími? Určite by sa nezapotil a nebol by unavený. Ale jeho svaly by neboli také silné a nebol by z neho najmocnejší chlapík široko ďaleko.
Pôst-01NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
A čo by sa asi stalo, keby Katka poprosila staršiu sestru Milku, aby jej napísala domácu úlohu? Asi by ju nebolela ruka, mala by viac času na hru a asi by, pretože Milka má pekný rukopis, dostala v škole aj včielku. Ale nenaučila by sa (pekne) písať. A na jej podvod by sa skôr či neskôr prišlo.

A tak im nezostáva nič iné, než vybrať si ťažšiu cestu, cvičiť svaly a písanie. Pretože, hoci je to namáhavé a stojí to veľa času, nakoniec je to tak oveľa lepšie.

Pokušenie

Diabol nechce, aby sme si vyberali ťažšiu cestu. Preto nám rád našepkáva, že sa nám niečo nechce a podobne. Vie že človek, ktorý si vyberá to ťažšie, sa stáva silnejším. A to sa mu nepáči. Takto pokúšal aj Ježiša.
 • SN_07. Deti doplnia chýbajúce slová v prvom pokušení. Na ďalšom snímku (SN_08) sú slová doplnené aj s Ježišovou odpoveďou.
Ježiš odišiel do púšte, aby sa tam postil. Postiť znamená jesť veľmi málo alebo vôbec. Alebo jesť iba niektoré jedlá, napríklad tie, v ktorých nie je mäsko alebo nie sú sladké. Keď sa kresťania postia, jedia menej a lacnejšie, aby ušetrené peniažky mohli darovať chudobným. 
Ježiš sa postil a diabol ho pokúšal, aby sa postiť prestal. Hovoril mu, aby urobil zázrak a najedol sa kameňov, premenených na chlieb. To by bolo jednoduché. Ale Ježiš si vybral ťažšiu cestu. Chce sa postiť, nie jesť kamenné chleby.
 • SN_09. Deti doplnia slová druhého pokušenia (slová sú nahradené obrázkami). SN_10. Odpoveď je na ďalšom snímku.
Potom prišiel diabol s ďalším zlým nápadom. Zobral Ježiša do Jeruzalema, vyviedol ho na strechu chrámu, ukázal mu mesto pod nimi a potom mu povedal: „Skoč dole, však sa len pomodlíš a anjeli ťa zachránia.“ Ježiš sa modlieva. A vie, že anjeli by ho chránili. Ale nie je žiaden lenivec. Vyberie si ťažšiu cestu a radšej zíde dole po schodoch.
 • SN_11. Na tomto snímku treba doplniť len chýbajúce slovo „klaňať“. Obrázok hradu má deťom pripomenúť, čo všetko (kráľovstvá a ich moc a slávu) mu diabol núkal. SN_12. Odpoveď.
Do tretice to diabol skúšal s pokušením moci. Ukázal Ježišovi všetky kráľovstvá a núkal mu, že mu ich dá, ak sa mu Ježiš pokloní. Ale Ježiš nechce, aby diabol silou prinútil ľudí, aby mu slúžili. On sa radšej stal služobníkom všetkých. Robí dobre (dobročinnosť), aby sme chápali, že to s nami myslí dobre.

Vybrať si ťažšiu cestu…

 • SN_13. Na obrázku je Ježiš, ktorý namáhavo kráča púšťou proti vetru. V piesku ležia odhodené prvé miesta (stupienok víťazov) ceny (hviezda) a trofeje (zlatý pohár). Všetko to časom zaveje piesok. Ale nie Ježiša, pretože on vytrvalo kráča ďalej. Aj proti prúdu.
Na Prvú pôstnu nedeľu nás Ježiš učí vybrať si síce ťažšiu, ale lepšiu cestu – kráčať proti prúdu. To je vlastne jeden z významov pôstneho obdobia: Pôst znamená kráčať proti prúdu a prekonávať pokušenia. Postiť sa, modliť a konať dobro. 
 1. Postiť sa ako Ježiš, aj keď to znamená byť trochu hladní a niečoho zrieknuť. 
 2. Modliť sa ako Ježiš, nie preto, aby sme si uľahčili život, ale preto, aby sme boli lepší.
 3. Robiť dobré skutky ako Ježiš. Nie pre moc a slávu, ale preto, že chceme slúžiť Pánu Bohu.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9394
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9392
https://www.canva.com

Publikácie a pomôcky