Slovesá

VIA-Bohorodička

Šťastie, zdravie a pokoj, to sú asi tri najčastejšie želania do nového roku, ktorých sa mi dostalo. Premýšľam nad tým, čo by nám zaželal pri tejto príležitosti taký evanjelista Lukáš. Pretože v evanjeliovej stati, ktorú Cirkev vybrala na dnešný deň práve z Lukáša, nič o zdraví, šťastí, ba ani pokoji nie je. Zato je tam kopa slovies. Tak mi napadá, že možno by nám do nového roku zaželal práve nejaké tie slovesá.

Väčšina z nich sa vzťahuje ku pastierom. Tí sa ponáhľajú a nachádzajú v Betleheme rodinku, o ktorú ide. Rozprávajú o tom, čo im povedal anjel. A potom sa vrátia, oslavujúchvália Boha za všetko, čo videli a počuli.
Spolu s Lukášom vám želám, aby ste sa náhlili. Nie len tak hocikam, za hocikým a pre hocičo. Želám vám, aby ste sa náhlili za Kristom a jeho rodinou. Aby ste ho znova a znova nachádzali a aby ste sa, premenení touto skúsenosťou, vracali do svojho sveta premenení. Aby ste oslavovali, chválili Boha a všetkým svedčili o tom, čo ste videli a počuli.

Dve slovesá vyhradil Lukáš výlučne pre Máriu, ktorá "zachovávala všetky tieto slová [pastierov] vo svojom srdci a premýšľala o nich." Želám vám rok zachovávania toho podstatného v srdci, rok hĺbavého premýšľania.

Potom sú tu nejakí všetci, ktorí "to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali." Želám vám veľa počúvania a údivu, presnejšie žasnutia.

Napokon sú tu Jozef s Máriou, ktorí "po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš." Dať všetkému to správne meno, to nie je len tak, to si vyžaduje počúvanie, zachovávanie v srdci, premýšľanie, úžas... Želám vám, aby ste v novom roku vedeli všetko správne a presne pomenovať.  Často to znamená ani nie tak vymyslieť nové meno, ako skôr objaviť to, ktoré vybral Boh. Lebo Boh vyberá mená naozaj priliehavé. Tak to aspoň naznačuje Lukáš: "Dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky."

A už len dve poznámky:

1. Meno je dôležité. To najdôležitejšie, meno Ježiš,  je hebrejského pôvodu a znamená "PÁN (JHWH) zachraňuje; PÁN je záchrana."
2. Stalo sa to po ôsmych dňoch. A dnes je práve ôsmy deň odvtedy, čo sme slávili Narodenie Pána. Aké meno máš pre Ježiša ty?

Obrázok od Håkan Stigson z Pixabay

Publikácie a pomôcky