Blahoslavení...

CR-04 NEA

Premýšľam, či si to s tými blahoslavenstvami príliš nezľahčujeme. Pri pohrebe prečítame "blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení..." a s pocitom dobre vykonanej práce čakáme, že to bude stačiť. Pri sobáši zase zaznie "blahoslavení tí, čo šíria pokoj" a my dúfame, že to bude pokojné manželstvo. Hoci on je tak trochu nervák a ona neurotička. Lenže blahoslavenstvá nie sú lacná náplasť na malé boľačky. Ani placebo, ktoré zdanlivo zaberá na všetky choroby. Tobôž nie univerzálne analgetikum, ktoré naordinujeme sebe alebo druhým a úľava sa dostaví do dvoch minút.

Všimnite si, ako začína dnešné evanjelium: "Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení..." Adresátom jeho vyučovania v tej chvíli nie sú tie davy, ale učeníci. Rozumiem tomu tak, že Ježiš videl zástupy ubolených, tichých, lačných a smädných po spravodlivosti... a tak zobral učeníkov bokom a dáva im inštrukcie, aby vedeli, čo s tými ľuďmi robiť, aby boli blahoslavení. (Inak to slovo je veľmi zvláštne. Asi má bližšie ku významu "požehnaní", než ku prívlastku "šťastní".)

Čo sa v ten deň učeníci naučili? Že si majú všímať ľudí na okraji, zaujímať sa o nich, pomôcť im, aby boli blahoslavení. Pekne toto zameranie vyjadruje Pavol v dnešnom druhom čítaní, keď vyzýva Korinťanov: "Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh." 
  • Buďte pozorní na plačúcich. Stojte pri nich, potešujte ich. Tak sa stanete pre nich požehnaním a oni budú blahoslavení.
  • Všímajte si tichých, ktorí sa len zriedka dostanú ku slovu. Povzbudzujte ich, dávajte im priestor, pomôžte im objaviť ich dary. Lebo v nich je taký potenciál, že budú dedičmi zeme.
  • Vymôžte spravodlivosť pre tých, ktorým sa jej nedostáva. A ak to nie je vo vašich silách, stojte pri nich a pomôžte im vydržať. Budú blahoslavení. A vy s nimi.
  • Povzbudzujte milosrdných, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Zrejme nie len pre seba.
  • Chráňte tých, ktorí sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha aj vtedy, keď budú vaše oči zastreté.
Keď tak učeníci počúvali, asi im napadlo, že to nebude také jednoduché. Pretože stáť pri zranenom človeku, to nie je ľahké. Vymáhať spravodlivosť, chrániť čisté srdcia, počúvať tichých..., to znamená schytať každú chvíľu nejakú tú výčitky, pretrpieť trpkosť, znášať šomranie, zakusovať nedôveru...

Preto učeníkov Ježiš povzbudzuje:
Učeníci dostali inštrukcie, potom išli medzi ľudí a sprevádzali ich. Blahoslavení. 

Matar, Joseph, Blahoslavenstvá, 1997. https://lebanonart.com/shop/oil-paintings/sacred-art/the-beatitudes-les-beatitudes

Publikácie a pomôcky