Rodinná katechéza / Budovať misionárske cesty

Biblická katechéza na Zjavenie Pána / Misijný deň detí
Katechéza je súčasťou materiálu pre farnosti z príležitosti Misijného dňa detí 2023. Pri katechéze v rodine môžete využiť aj námet na prosby, hru a modlitbu za misie, ktoré sú súčasťou balíka sprievodných textov. Pri katechéze môžete použiť postavičky z vášho domáceho Betlehema, prípadne si deti môžu vyrobiť vlastné (viď skladačka Betlehem). 

Evanjelium

  • Mt 2,1-12
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“
Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Katechéza*

V dnešnom evanjeliu sa objavilo zopár kráľov. Tak napríklad kráľ Herodes Veľký, ktorý v tom čase vládol v Jeruzaleme. Veľmi sa bál o svoju moc a chcel zničiť každého, kto by ho mohol ohroziť. Bol to veľmi krutý kráľ - my sa od neho nemáme čo naučiť a preto sa ním nebudeme viac zaoberať. Skutočne dôležitý je maličký Ježiš, Boh, ktorý sa stal človekom. Mudrci si o ňom najprv mysleli, že je to len novonarodený židovský kráľ. No keď ho konečne našli, pochopili, že on je Kráľ kráľov a Pán pánov.

I. Učiť sa od mudrcov

A potom sú tu naši mudrci, ktorých niekedy nazývame aj kráľmi, hoci sami asi nevládli žiadnej krajine. Čo sa môžeme naučiť od nich? Štyri veci: hľadať Ježiša, klaňať sa mu, otvoriť pred ním poklad svojho srdca a vrátiť sa domov premenení.

1. Hľadali Ježiša. Vlastne to spočiatku ani nevedeli, mysleli si, že hľadajú len novonarodeného židovského kráľa. Ale v skutočnosti hľadali Ježiša. Umelci ich niekedy zobrazujú v kráľovskom oblečení. Jeden je oblečený tak, ako sa obliekali panovníci v Európe, ďalší vyzerá ako kráľ z Ázie a posledný býva niekedy zobrazený ako černošský kráľ z Afriky - možno z Etiópie, za ktorú sa dnes zvlášť modlíme. Ak je to tak, každý z nich prešiel skutočne dlhú a namáhavú cestu, aby našiel Ježiša. Aj my sa každú nedeľu vydávame na cestu, aby sme sa stretli s Ježišom, hoci to do kostola to nemáme tak ďaleko ako mudrci do Betlehema.

2. Poklonili sa dieťatku. Musel to byť zaujímavý pohľad, keď sa títo vznešení páni klaňali bábätku. Obyčajne sa totiž ľudia asi klaňali im. Vedia, že to nie je len také obyčajné dieťatko. V Ježiškovi sa klaňajú Bohu, ktorý sa stal človekom. Presne tak ako my, keď v nedeľu prichádzame do kostola. Aj my si vždy kľakneme, aby sme prejavili úctu podobne ako oni.

3. Otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Najstaršieho z našich mudrcov voláme Gašpar, po latinsky Caspar. Jeho meno znamená „Strážca pokladov“ alebo „Nosič“ a pripomína nám, že ku Ježiškovi neprišli s prázdnymi rukami. Nedeľu čo nedeľu otvárame pred Ježišom pokladnicu svojho srdca a dávame mu z toho najlepšieho, čo je v nás.

4. Napokon sa vrátili domov. Evanjelista hovorí, že „inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“ Anjel ich varoval, že v Jeruzaleme im hrozí nebezpečenstvo. Herodes už kul svoje plány, ako ublížiť novonarodenému Ježišovi. Určite by mudrcov zajal a mučil, aby sa dozvedel, kde je Ježiš. Tým, že idú domov inou cestou, chránia novonarodeného kráľa Ježiša. A presne to znamená meno ďalšieho z nich. Baltazár znamená „Ochraňuj kráľov život“. Ako dobre, že poslúchli anjela. Poslúchnuť na prvé slovo - to by sme sa od nich mohli tiež naučiť. Myslím, že mudrci sa do svojej krajiny vrátili o niečo múdrejší. V Betleheme totiž zistili, že Boh sa stal človekom, narodil sa ako malé dieťatko. Neváha byť obyčajný alebo chudobný, pretože ľúbi všetkých ľudí, aj tých najchudobnejších a najzabudnutejších. Domov sa nevrátili ako králi alebo mágovia. To, čo zistili - najväčší objav svojho života - si predsa nemohli nechať pre seba. A tak sa každý z nich vrátil domov ako misionár.

II. Misionárska cesta

„Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny“, hovorí evanjelium. Aby sa vyhli Herodesovi, museli
nájsť inú cestu. Asi nebola taká pohodlná, bolo na nej mnoho prekážok a ťažkostí a zrejme trvala oveľa dlhšie. Ale naši mudrci sa nevzdali, každý z nich nakoniec prišiel domov. A cestou, ako praví misionári, všetkým prinášali skvelú správu - že svet je zachránený, pretože v Betleheme sa narodil Spasiteľ sveta. Tak už to s misionármi býva. Hľadajú cestu k ľuďom, ktorí ešte nepočuli o Ježišovi. Chcú im priniesť poklad viery (pamätáte, meno Gašpar znamená „Strážca pokladov“ alebo „Nosič“) a povedať im o Ježišovi, Kráľovi, ktorý je pravým Svetlom, čo prišlo na svet (to je zase význam mena Melichar – „Kráľ je svetlo“).

C+M+B. Ako všetci misionári, aj naši mudrci museli hľadať nové cesty, ohrozovali ich všelijaké nebezpečenstvá. Prekonávali prekážky, obchádzali jazerá, brodili sa riekami, putovali púšťami... Vždy, keď si nad dverami nejakého domu prečítate skratku C+M+B, spomeňte si na hrdinskú cestu Gašpara (Caspara), Melichara a Baltazára. Každému misionárovi dobre padne, keď niekde nájde už pripravenú cestu. A to je vlastne aj naša úloha: Budovať Misionárske Cesty, v skratke C+M+B - čítané odzadu. Ako sa vlastne buduje taká misionárska cesta? Opäť nám veľa napovedia mená našich mudrcov.

1. Otvoriť pokladnicu. Gašpar znamená „Strážca pokladov“. Aj my máme „svoje poklady“, ktoré si strážime. A je fajn, ak sa s nimi vieme podeliť. Podporujeme - napríklad cez misijnú zbierku - misionárov, ktorí naše peniaze použijú pre dobro druhých.

2. Priniesť Svetlo. Meno Melichar znamená „Kráľ je svetlo“. Misionárske cesty budujeme aj tým, že sme sami misionármi a hovoríme o Ježišovi, ktorý je Svetlom sveta, všade tam, kde práve sme. Melichar býva niekedy zobrazovaný ako malý chlapec. To preto, aby sme nezabudli, že misionárom môže byť naozaj každý.

3. Modliť sa za misie. Napokon, meno Baltazár je vlastne modlitbou – znamená doslova „Bože, chráň život kráľa“. Misionárske cesty budujeme aj tým, že sa modlíme za misionárov i za tých, ku ktorým sú poslaní. Značka C+M+B nad dverami je aj skratkou latinskej modlitby „Christus Mansionem Benedicat“, teda „Kriste, žehnaj tento dom“. Ale stačí zmeniť jedno slovo a bude z toho modlitba za misie: „Christus Missiones Benedicat“ - teda „Kriste, žehnaj misie.“

Záver

  • Na záver môžete využiť náramky od Pápežských misijných diel. Symbol C+M+B sa na nich nachádza dvakrát. Môžete ho interpretovať ako mená hrdinských mudrcov i skratku modlitby za misie. Náramok je tak pripomienkou, že máme budovať misionárske cesty.
________________
* Poznámka: Matúšovo evanjelium mená, počty, vek, ani pôvod mágov neuvádza. Všetky tieto informácie sú mladšieho pôvodu, majú skôr symbolický význam, často sú umeleckou interpretáciou. A občas si aj odporujú. Nechcem si vymýšľať ďalšiu „legendu“, preto sa opieram o štúdiu Svätí Traja Králi a požehnanie C-M-B (Urban Schwegler, Die Heiligen Drei Könige und das Segenszeichen C-M-B, missio Schweiz 2012, In:  https://web.archive.org/web/20121128031315/https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/Sternsingen-allgemein/doc/C_M_B-2012.pdf) s prihliadnutím na stredovekú Zlatú legendu (Jakub de Voragine, Legenda aurea, Praha: Vyšehrad, 2012, s. 78-84).

* Obrázky:
  • https://katehadfielddesigns.com/shop/colour-in-nativity
  • https://misijnediela.sk/misijny-den-deti-6-januar-2023

Publikácie a pomôcky