Rodinná katechéza / Milovaní pokrstení

Biblická katechéza – Krst Pána, rok A (Mt 3,13-17)

 • Metodika, pracovný list a tajnička (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Úvod

 • Pri svätej omši môžete použiť nasledovný príbeh ako úvod homílie, teda až po evanjeliu. Prezentácia, SN_02.
Jurkovej rodine mali pekný zvyk: Vždy v stredu popoludní mala mama „čas pre seba“, tak to doma volali. Ocko prišiel z práce skôr, niekedy sa mamina vybrala na návštevu ku kamarátke, alebo si vyšla len tak na prechádzku. Občas zostala doma, no vtedy ocko zobral deti a išli spolu von. Jurka veľmi zaujímalo, čo tam asi mamina robí, kým sú preč. Čo robí, keď má čas iba pre seba. Jedno vedel isto: vtedy nepracovala. Všetko stihla vopred, čo nestihla, odložila na inokedy, a večeru robil v stredu vždy ocko.
Jurko sa na to raz pýtal ocka a ten mu vysvetlil, že každý potrebuje nejaký ten čas iba pre seba.
„Každý?“ pýtal sa Jurko. „Aj Boh?“
Ocka otázka trochu zaskočila. „Neviem, či Boh potrebuje čas pre seba. Ale v Biblii sa hovorí, že aj Boh odpočíva. Má na to vyhradený celý deň.“
„A čo robí Boh celú nedeľu?“ nedal sa Jurko. „Nenudí sa?“
„Boh a nudiť sa? A ešte v nedeľu?“ neveriacky krútil hlavou ocko. „Nedeľa je pre neho najradostnejší deň, pretože v nedeľu sa najčastejšie rodia jeho deti.“
„Takže ja nie som Božie dieťa?“ posmutnel Jurko. „Hovorili ste mi, že som sa narodil v stredu.“
„No áno, mamine a mne si sa narodil v stredu. Ale Božím dieťaťom si sa stal v nedeľu pár dní na to.“ 
Sadli si na lavičku a ocko deťom vyrozprával príbeh.

Evanjelium

 • Mt 3,13-17. SN_03-04.
Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“
Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

Katechéza

 • SN_05.
„Keď ste boli pokrstení,“ hovoril ocko, Boh o si vás povedal: „Toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra, deti, v ktorých mám zaľúbenie.“ A pri slovách syn a dcéra ocko postrapatil deťom vlasy.

Účinky krstu

Krstiť sa samozrejme môže aj v iné dni, ale najčastejšie je to práve v nedeľu, pretože nedeľa je dňom Ježišovho zmŕtvychvstania a práve v nedeľu sa zíde na svätej omši celá farnosť.
 • SN_06.
Krst je dôležitý, pretože každý z nás veľa získal, s každým z nás sa niečo dôležité stalo. Čo presne, to sa dozvieme z tajničky.
 • V tajničke sa dotkneme niektorých účinkov krstu, viac si k téme môžete prečítať v Katechizme (https://katechizmus.sk/register/krst-ucinky-krstu). Slová dopĺňame podľa poradia, určeného výkladom. Ku slovám si môžete vymyslieť vlastné otázky, alebo môžete využiť nápovedy z prezentácie (SN_06-13).

5. Boh nás v krste prijal za svoje deti. Každého ľúbi a každému vložil do srdca svoj neviditeľný znak, akoby pečať.
 • Bola to akási značka, ktorú dôležití ľudia dávali na dôležité dokumenty. Nakvapkali tam vosk a otlačili do neho svoju značku, ktorá sa volá… Pečať.
2. Keď nás prijal za svojich, to znamená, že sme sa stali súčasťou jeho rodiny.
 • Otec, mama a deti spolu tvoria… Rodinu.
1. Tej rodine hovoríme Cirkev. A ako to už v rodinách býva, aj tu platí že tí čo do nej patria majú spoločné priezvisko. Aké je spoločné priezvisko všetkých čo patria do Cirkvi sa dozvieme, keď vyplníme tajničku.
 • Ako voláme jedným slovom rodinu Božích detí? 
6. V rodine Cirkvi máme bratov a sestry, ktorých Boh prijal za svojich tak ako nás pri krste, preto sa napríklad pri svätej omši oslovujeme bratia a sestry. Ale máme takpovediac aj Brata s veľkým B, Božieho Syna s veľkým S, Ježiša. Vďaka krstu je Ježiš náš Brat, od ktorého sa učíme byť Božími deťmi.
 • Už sme povedali, že rodinu tvoria rodičia a deti, presnejšie sestry a… Bratia.
7. S krstom sa spája aj odpustenie všetkých hriechov vrátane, aj dedičného hriechu, s ktorým sa každý už narodí.
 • Toto slovo je niečo, čo tak často potrebujeme počuť, zvlášť v rodinách medzi súrodencami. Vyjadrujeme to obyčajne slovami prepáč alebo je mi ľúto.
3. A poslanie, pretože pre pokrstených má Boh výnimočnú úlohu – povedať celému svetu, že Ježiš je jeho milovaný. A že aj ich Boh veľmi ľúbi.
 • Každý človek má v živote nejakú úlohu, hovoríme tomu… Poslanie. 
4. Boh nedáva človeku len poslanie, ale aj milosť, dary, ktoré potrebujeme na to, aby sme svoje poslanie splnili. Pri krste ti dal silu (milosť) hovoriť druhým o Ježišovi.
 • Na obrázkoch sú dar a pomoc. Slovo, ktoré hľadáme, označuje neviditeľné dary, pomoc a silu, ktorú nám Boh dáva. 
Na Vianoce sa Boh stal človekom a naším jedným z nás, krstom robí z nás Ježiš Božie deti a bratov a sestry. Od krstu máme všetci spoločné meno, sme kresťania.

Fotoalbum

 • SN_14.
Keď sa Jurko so sestrou a ockom vrátil domov, našiel maminu v obývačke. Vyzerala spokojne a oddýchnuto a práve si prezerala fotky v rodinnom albume. Prikmotril sa ku nej, veľmi ho zaujímali fotky z jeho krstu. Bol pri nich aj dátum a Jurko si povedal, že si ho musí zapamätať.
Keď večer zaspával napadlo mu, že možno má aj Boh taký album s menami a fotkami svojich detí. Fuha, to musí byť poriadne veľká kniha.
 • TIP: Aktualizujte príbeh, prezrite si s deťmi fotografie z krstu a krstnú košieľku, zapáľte si pri spoločnej modlitbe krstnú sviecu, pripomeňte dátum, porozprávajte sa s nimi o tom, ako ste deň ich krstu prežívali vo vašej rodine, naplánujte si oslavu na výročie krstu.

Krstný sľub

Zriekame sa hriechu, aby sme mohli žiť v slobode Božích detí.
Zriekame sa vábivých pokušení, aby nás neovládol hriech.
Zriekame sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu.
Veríme v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Veríme v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca.
Veríme v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov vo vzkriesenie tela a v život večný.
Chceme žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom.
Chceme úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej Cirkvi.
Chceme sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach.
Nech nás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby sme si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný na veky vekov. Amen.

Pracovný list

Do prázdnych okienok nalep fotografiu z tvojho krstu a z krstu tvojich blízkych alebo svoj krst nakresli podľa rozprávania rodičov. Pod obrázok alebo fotografiu napíš dátum krstu.

Obrázky:

    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9333
    • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9335

Publikácie a pomôcky