Rodinná katechéza / Soľ zeme

Biblická katechéza na V. nedeľu v Cezročnom období, rok A
  • Katechéza na evanjeliovú stať Mt 5,13-16 (soľ zeme a svetlo sveta). Katechézu uvedieme príbehom, nasleduje čítanie evanjelia, doplňovačka a rozhovor. Tému prepojíme s blahoslavenstvami, o ktorých počuli deti v evanjeliu minulej nedele.
  • Pomôcky:
  • Katechézu môžete rozvinúť prácou s obrazom (SN_13-14). Na prvom obrázku je znázornený Nebeský Otec. Mieša polievku vo veľkom hrnci, ktorý má nie náhodou podobu južnej zemskej pologule. Dochucuje ju soľou z soľničky v tvare kostola, čo symbolizuje Cirkev. Na druhom obrázku máme kresťana, ktorý sa vydáva na cestu, aby urobil svet lepším miestom. Na cestu je vystrojený Svätým Písmom, chlebom a kalichom vína (Božie slovo a Eucharistia). Sám má podobu soľničky, pretože chce byť soľou zeme.

Úvod

  • SN_02. Katechézu môžete uviesť príbehom, podľa potreby si ho upravte :-), dôležitý je posledný odsek.
Miškova mama dostala covid. Našťastie to nebolo nič vážne, mala iba trochu zvýšenú teplotu. Ale stratila aj čuch a chuť. Malo to svoje výhody, mohla bez obáv zjesť hoci aj cesnak či oprať Miškove ponožky bez toho, aby sa jej slzy tlačili do očí… 
Ale s varením to bola vcelku katastrofa. Polievka vyzerala aj voňala fantasticky ako vždy. Ale keď Miško ochutnal, zatváril sa tak, že sa všetci rozosmiali. No keď polievku ochutnal ocko, úsmev na tvári okamžite zamrzol aj jemu. Dal si ale dobrý pozor, aby nešomral alebo nepovedal niečo nepekné. Zobral soľničku a polievku vo všetkých tanieroch vylepšil. Miško bol prekvapený: stačilo zopár zrniek a polievka bola skvelá ako vždy.
Mamina sa zahanbila, ba trochu sa aj červenala. Ale nakoniec sa na to všetci poriadne zasmiali.   „Je to ako v rozprávke Soľ nad zlato“, chichotal sa Miško.
I keď sa to nezdá, soľ je nenahraditeľná. A Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, že ako soľ robí jedlo chutnejším, tak kresťania robia svet lepším.

Evanjelium

  • Mt 5,13-16. SN_03-04.
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

Katechéza

  • Doplňovačka (SN_05-08). Deti doplnia slová „svetlo“ a „soľ“. Zdôrazníme, že kresťania majú byť pre svet ako svetlo a soľ. Môžete sa s nimi porozprávať o tom, aký by bol život bez soli a aký bez svetla. Soli venujte viac pozornosti, so symbolom svetla sme už pracovali  v predchádzajúcich katechézach.
Prezentácia.

Soľ zeme

  • Pokračujte v rozhovore o soli, spýtajte sa, koľko jej treba na ochutenie jedla (SN_09, na obrázku majú na výber plnú misku alebo pár zrniek).
  • Prejdite ku otázke „Koľko kresťanov treba, aby bol svet lepší?“ (SN_10) a odpoveď prepojte s blahoslavenstvami z predchádzajúcej nedele (SN_11). Nebudeme sa venovať všetkým, pripomenieme len niektoré.
Na to, aby bol svet lepší, niekedy stačí málo. Treba len, aby kresťania niečo robili a nejakí boli. Čo majú kresťania robiť? Doplňme chýbajúce slová.

- Ježiš minulú nedeľu pripomenul učeníkom, že smutní a plačúci môžu byť blahoslavení, teda aj pre nich môže byť svet lepšie miesto. Čo môžu kresťania pre to urobiť? 
  • „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.“ Môžu a majú potešovať plačúcich.
- Svet bude lepšie miesto pre ľudí aj vtedy, keď urobíme niečo pre ľudí, ku ktorým sa druhí správajú nespravodlivo.
  • „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ Môžete sa porozprávať o rôznych druhoch nespravodlivosti… SN_12.
Ľuďom sa bude žiť na svete lepšie, keď aspoň my kresťania budeme tichí, milosrdní a budeme strážiť svoje srdcia.

Pracovný list

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6084
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8105

Publikácie a pomôcky