Rodinná katechéza / Svetlo zažiarilo

 • Nedeľa Božieho slova:
  Tretia cezročná nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Pri svätej omši by nemala chýbať Intronizácia Božieho slova, doma môžu rodiny sláviť Domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii.
 • Pracovný list: Pracovný list je zameraný na druhú časť evanjeliovej state (dlhšia verzia), ktorou sa v katechéze nebudeme zaoberať. Je bohatší a môžete ho využiť aj samostatne. Postava vpredu je Ježiš, vzadu sedí pápež František (tretia úloha). 
 • Na stiahnutie:
 • Priebeh: V prvej časti katechézy uvažujeme nad tým, čo to znamená „žiť v temnotách“. Nasleduje tajnička, v ktorej si pripomenieme miesta a udalosti z Ježišovho života, ktoré sme slávili v posledných týždňoch (narodenie, útek do Egypta, krst v Jordáne…) a hlavné myšlienky nedeľného evanjelia. Z tajničky sa dozvieme, že Ježiš sa presťahoval do Kafarnauma, k ľuďom, ktorí žili v temnote, aby im bol nablízku. Odtiaľ premostíme ku Nedeli Božieho slova – jedným zo spôsobov, akým je nám Ježiš nablízku v každej rodine je Sväté písmo. 

Evanjelium

 • Mt 4,12-23. Liturgia ponúka na výber aj kratšiu evanjeliovú perikopu (SN_02), katechéza vychádza práve z nej, no v prezentácii je k dispozícii aj dlhšia verzia. Ak chcete čítať len prvú časť, ďalší snímok jednoducho preskočte.
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
 • SN_03.
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Katechéza

 • SN_04.
„Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo“, hovorí evanjelista Matúš. Sú krajiny, kde majú celé mesiace polárnu noc. Poznajú to napríklad v Nórsku alebo vo Švédsku. Predstavte si, že je niekoľko mesiacov iba tma alebo šero, v noci aj cez deň. Slniečko tam vôbec nevidno. Na druhej strane tam mávajú aj polárne dni a tie tiež trvajú celé mesiace. Vtedy slnko u nich svieti aj keď my máme noc. Vôbec žiadna tma, iba ak v skrini alebo v pivnici ;-) Ale to nie sú tie miesta, o ktorých hovorí dnešné evanjelium.
 • SN_05.
Evanjelista Matúš hovorí, že Ježiš sa presťahoval a išiel bývať k ľuďom, ktorí bývali vo tme. Hovorí, že každý deň „sedeli v temnom kraji smrti.“ Asi tým nemyslí, že bývali za polárnym kruhom. Skôr chce povedať, že tí ľudia sa cítili a správali, ako keby bývali stále potme.

Skúsme si to predstaviť: Ako by to vyzeralo, keby sme žili stále vo tme? Bez slniečka, ale aj bez žiaroviek, lámp alebo sviečok. Asi ako krtko pod zemou.

 • Trochu s deťmi diskutujte na túto tému. Pozor, nechceme, aby sa preľakli. Debatu môžete trochu usmerniť podľa nasledovných bodov:
 1. Bez svetla by sme mali problém niekam trafiť alebo niečo nájsť.
 2. Mali by sme oveľa menej kamarátov, nemohli by sme sa s nimi navštevovať. 
 3. Problém by bol aj s chodením do školy, s učením sa, čítaním a počítaním. To je aj dôvod, prečo sú krtkovia väčšinou nevzdelaní. Pomôcť by mohol Braillovo písmo.
 4. Nemali by sme také pekné domy, pretože by sme ich nevedeli postaviť. 
 5. Nevedeli by sme maľovať a kresliť.
 6. Asi by sme chodili špinaví a pritom by sme o tom nevedeli.
 • Pridajte ku jednotlivým bodom otázku, ako sa cíti človek, ktorý niečo také prežíva.
 1. Nevie niekam trafiť alebo márne hľadá nejakú vec. Bezradný, sklamaný, nahnevaný.
 2. Má málo kamarátov a nikto ku nemu nechodí na návštevu. Smutný.
 3. Nevie čítať a písať. Bezradnosť, komplexy menejcennosti (vysvetlite primerane veku vašich detí :-), cíti sa hlúpy.
 4. Nevie vyrobiť nič krásne. Smútok, sklamanie.
 5. Nemôže kresliť alebo maľovať. Nuda?
 6. Je špinavý a ani o tom nevie. Hanba.
Podobne sa cítili aj tí ľudia v Galiley. Síce slniečko u nich každé ráno vyšlo a nad Galilejským jazerom bývali aj nádherné západy slnka, ale ľudia sa tam necítili dobre. Boli sklamaní, bezradní, smutní, cítili sa hlúpo. Niektorí sa hanbili za to, odkiaľ pochádzajú alebo za to, ako vyzerajú. 

Tajnička

Pravdupovediac ostatní ich nemali veľmi radi. Neviem prečo. Ale viem, že Ježiš ich rád mal. Viem to podľa toho, čo urobil. Viac sa dozvieme z tajničky. A zároveň si pripomenieme, kde všade už Ježiš bol.
 • SN_06-13. Slová do tajničky nedopĺňame podľa poradia ale tak, ako je určené v metodike (začíname siedmym slovom). Správna odpoveď i s ďalšou nápovedou je vždy na nasledujúcom snímku.
7. Ako sa volá mesto, v ktorom sa Ježiš narodil? Betlehem.
1. Z Betlehema museli Jozef s Máriou utiecť, aby zachránili dieťatko Ježiša. Ako sa volá krajina, do ktorej svätá rodina utiekla pred Herodesom? Egypt.
2. Keď nebezpečenstvo pominulo, vrátili sa domov. Ako sa volá mesto, v ktorom Ježiš vyrástol? Nazaret.
11. Keď mal Ježiš dvanásť rokov, bol s rodičmi na púti vo veľkom meste. A tam sa im stratil, takže ho hľadali tri dni. Ako sa to mesto volá? Jeruzalem.

6. a 9. A teraz poďme ku dnešnému evanjeliu. Doplňte chýbajúce písmenká: „Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.“
4. Aké bolo prímenie toho uväzneného Jána? Krstiteľ.
10.,8. a 3. Doplňte chýbajúce písmenká: „Prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali.“
5. Práve tam začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
 • SN_14.
Ježiš chcel byť pri nich čo najbližšie, tak sa ku nim presťahoval. Odvtedy býval v Kafarnaume. Ale nesedel doma v obývačke, chodil po celej krajine a všetkým hovoril skvelú správu: „Priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Aj my máme Ježiša blízko

Ježiš chce byť aj nám nablízku. Má na to mnoho spôsobov. Jedným z nich je jeho slovo u vás doma. Každá rodina môže mať doma knihu Božieho slova – Sväté písmo.
 • SN_15. Porozprávajte sa o Svätom písme, prelistujte obrázkovú bibliu, nechajte deti porozprávať o čom sa môžeme vo Svätom písme dočítať… Vysvetlite deťom, že Sväté písmo alebo Bibliu voláme aj Božie slovo, pretože cez Bibliu ku nám hovorí Boh.

Nedeľa Božieho slova

 • Pápež František určil Tretiu cezročnú nedeľu za nedeľu Božieho slova. Kladie nám na srdce, „aby sa neopomenula nijaká možnosť pripraviť niektorých veriacich na to, aby sa prostredníctvom náležitej prípravy stali skutočnými hlásateľmi Slova; […] odovzdať celú Bibliu alebo jednu jej knihu celému zhromaždeniu takým spôsobom, vďaka ktorému sa ukáže význam jej každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom.“ (Aperuit illis 3)
 • TIP: Vyberte si doma čestné miesto, primerane ho ozdobte (biely obrus, kvety, svieca…) a uložte naň otvorenú knihu Svätého písma. Počas týždňa sa si spoločne prečítajte úryvok z Biblie a porozprávajte sa o ňom s deťmi. Písmo nechajte otvorené na tej strane, z ktorej ste naposledy čítali. V niektorý deň môžete vo svojej rodine sláviť Domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii, všetko potrebné nájdete na stránke https://kbd.sk/wp-content/uploads/2021/01/Domaca-liturgia-prejavenia-ucty-Biblii.pdf.

Pracovný list

1. Prečítaj si znova nedeľné evanjelium.

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

2. Na prázdne miesto uprostred loďky nakresli človeka, ktorého chceš ako rybár ľudí zachrániť, teda priviesť k Ježišovi. 

3. Poznáš rybárov, ktorí sú na loďke úplne vpredu a vzadu? Napíš ku postavám ich mená.
Obrázky

 • www.qumran2.net
 • www.canva.com

Publikácie a pomôcky