Učíme sa napodobňovaním...

CR-03 NEA

"Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley." Mohlo by sa zdať, že sa chce skryť, aby aj jeho nestihol podobný osud. Medzi nami v Júdskej púšti by bol vo väčšom bezpečí. Vec sa má tak, že ten Herodes, ktorý uväznil a nakoniec popravil Jána Krstiteľa, kraľuje práve v Galiley. Možno ide len o časový údaj: Ježiš začal svoju verejnú činnosť krátko po Jánovom uväznení.

"Prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš." Mohlo by sa zdať, že Ježiš si prečítal Izaiáša 8,23-9,1 a povedal si, že je čas naplniť toto proroctvo. Ale kontext Izaiášových slov je úplne iný. To skôr evanjelista v Ježišovom konaní spätne vidí naplnenie Písma.

Pre pochopenie toho, čo Ježiš robí, sa treba vrátiť pár týždňov dozadu. Pri krste v Jordáne videl Ján zostupovať Ducha na Ježiša. Duch Svätý potom Ježiša vedie na pustatinu, kde strávi štyridsať dní (viac o tom budeme počúvať na Prvú pôstnu nedeľu). A odtiaľ, keď sa dopočul, že Jána uväznili, ho Duch Svätý vedie ďalej. Domov do Galiley. Ale nie do Nazareta, ešte ďalej do pohraničia, do Kafarnauma.

Ježiš ide k tým na periférii, k ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov vysedávajú "v temnom kraji smrti." Presťahuje sa ku nim, aby ho videli. A tak sa stalo, že "ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo." Videli jeho. 
Pretože býval medzi nimi, mohli vidieť, kedy ráno vstáva a čo celý deň robí. Mohli vidieť, ako pristupuje ku práci a oddychu, ako buduje vzťahy, ako rieši konflikty. Ako sa vyrovná s tým, keď je hladný, ako zvláda situáciu, keď je nervózny alebo ho niekto podrazí... Mohli si všimnúť, koľko času trávi na internete, čo zdieľa na sociálnych sieťach a či bol alebo nebol na referende. No dobre, tá posledná veta by platila, keby vtedy také veci poznali.
No každopádne sa mohli sa od neho učiť. Niektorých aj priamo oslovil: "Poďte za mnou..." Oni išli a učili sa od neho byť skutočnými ľuďmi. A nie len to.

Predstav si, že by si mal Ježiša stále poruke a mohol by si sa od neho učiť ako oni. Vlastne ono sa to dá, pretože máš doma evanjeliá a tie ho zachytávajú v rôznych situáciách.

Dnes slávime Biblickú nedeľu. Zober evanjelium vážne. Čítaj ho a napodobňuj Ježiša. Ako tí z Kafarnauma, ktorí "hneď zanechali siete a išli za ním." Hmhm, možno sa to bude týkať aj sociálnych sietí.
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9349

Publikácie a pomôcky