Rodinná katechéza / Sníma hriechy sveta

Biblická katechéza, II. nedeľa v Cezročnom období, rok A
 • Kľúčové slová: vina, pocit viny, Baránok Boží, snímať hriechy
 • Metodika a pracovný list (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Úvod

 • Kolekta CR-02 NE.
Všemohúci a večný Bože, ty riadiš všetko na nebi i na zemi; dobrotivo splň prosby svojho ľudu a daruj našim časom svoj pokoj. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 • Na úvod sa môžete pomodliť modlitbu dňa II. Cezročnej nedele. Staršie deti môžete upriamiť na jej text. Zdôraznite, že v nej prosíme o pokoj. Prosbu môžete aktualizovať napríklad poukazom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Porozprávajte sa o tom, čo všetko vnáša do sŕdc ľudí nepokoj a poukážte na hriech a vinu, ktoré napĺňajú ľudí nepokojom.
 • Pri svätej omši môže kňaz pracovať s témou v pri úkone kajúcnosti: krátko priblíži kolektu, pripomenie, že zdrojom nepokoja sú aj naše previnenia a vyzve veriacich na pokánie.

Evanjelium

 • Jn 1,29-34, prezentácia SN_02-03.
Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“
Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

Katechéza

Kto je Ježiš?

 • SN_04. Deti doplnia chýbajúce slovo (milovaný): „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“
Predchádzajúcu nedeľu sme v evanjeliu počúvali o tom, ako Ján Krstiteľ pokrstil Ježia v rieke Jordán. Ján vtedy videl Ducha Svätého, ktorý v podobe holubice zostupoval na Ježiša. A  z neba zaznel tajomný hlas, ktorý nám hovorí o tom, kto je Ježiš.
 • SN_05. Na tomto snímku treba doplniť chýbajúce slovo (baránok) vo výroku Jána Krstiteľa. „Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta.“ Môžete sa porozprávať s deťmi o tom, odkiaľ Jánove slová poznajú (svätá omša).
Aj Ján Krstiteľ hovorí, kto je Ježiš. Učí nás, že Ježiš je Boží Baránok. A že sníma, teda berie, dáva preč z človeka jeho hriechy.

Bol raz jeden človek…

 • SN_06. Vinu, ktorú človek nesie v dôsledku hriechu, prirovnáme ku kameňu. Porozprávajte sa s deťmi o pocitoch viny, zistite, či ich niekedy majú (uvedomovanie si viny prichádza len postupne s vekom, menšie deti ho nemusia poznať, poznajú skôr strach, vedomie viny súvisí s rozoznávaním hlasu svedomia). 
Bol raz jeden človek, ktorý vyviedol niečo strašné. Neviem, čo to bolo a myslím, že ani vy to vedieť nepotrebujete. Dôležité je aby sme vedeli, že ten človek sa potom cítil strašne. Vedel že urobil niečo zlé, bolo mu to ľúto a vina ho ťažila asi ako obrovský balvan. Mal pocit, akoby všade nosil so sebou hroznú ťarchu (aj taký bol unavený). A inokedy sa zase cítil, ako keby mal ťažký, chladný kameň niekde v žalúdku. Jednoducho mal pocit viny.
 • SN_07. 
Náš človiečik premýšľal, čo by s tou vinou mal urobiť. Chcel sa jej zbaviť.
 • SN_08. Nielen dospelí, ale aj deti bývajú v pokušení zvaliť svoju vinu na iného. Ak sa niečo také občas udeje u vás, môžete to citlivo pripomenúť.
Najprv mu napadlo, že by mohol vinu zvaliť na niekoho iného. Pozrite, ako sa tomu chudákovi pod ťarchou cudzej viny trasú kolená. Myslíte, že niečo také je fér?
 • SN_09. Ďalšou reakciou je zakrývanie viny, prípadne jej zľahčovanie alebo prikrášľovanie. Na prvom obrázku človek kameň (vinu) skrýva, na druhom nadľahčuje (balón) a prikrášľuje (kresby). Pridajte zopár príkladov z vlastného prostredia.
Možno sa to stalo už niekedy aj vám, každý z nás je niekedy v pokušení svoju chybu skrývať alebo zľahčovať. Ale to človeka viny nezbaví. Navyše pravda aj tak skôr či neskôr vyjde najavo a človek, ktorý svoju vinu skrýva alebo prikrášľuje, je plný nepokoja.
 • SN_10. Človek s kameňom stojí pred smerovníkom. Ten ho nabáda priniesť svoju vinu ku Ježišovi.
A tak sa náš človek ocitol pred otázkou: Čo má urobiť so svojou vinou? Zvaliť na niekoho, skryť, zľahčovať, prikrášľovať? Zostala nám ešte nejaká iná možnosť?
 • SN_11. Slovná hračka so slovom priniesť.
Ešte je tu jedna možnosť: svoju vinu priniesť Ježišovi. Teda vinu niesť, priznať si ju pred sebou aj pred inými a priniesť ju pred Ježiša s prosbou, aby ju z nás sňal (dal dole, zobral).
 • SN_12. Slová „Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami“ sú vlastne modlitbou, v ktorej prosíme, aby z nás Pán sňal vinu.
Pri svätej omši sa vždy pred svätým prijímaním modlíme: „Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.“ A na záver dodávame: „Daruj nám pokoj.“ Prosíme teda Ježiša, aby sňal naše hriechy, aby nás zbavil viny a daroval nám pokoj.
 • TIP: Pridajte dnes tieto slová ku svojej večernej modlitbe, predneste ich tak, ako to robíme pri svätej omši.

Pracovný list

Pomôž človeku s balvanom zbaviť sa svojej viny správnym spôsobom.

Obrázky

 • Cesta viery. Pracovný zošit. Spišská Nová Ves: KPKC, 2014, s. 20 (PL 14).
 • https://www.canva.com
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8085
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9335

Publikácie a pomôcky