V jeho dňoch...

ADV-02 NEA

"V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky" spievame v dnešnom responzóriu ako odpoveď viery na to, čo počúvame v prvom čítaní dnešnej liturgie, Izaiášovo proroctvo o mesiášskych časoch. 
To proroctvo je veľmi odvážne, najmä tá časť o pokojnom spolunažívaní vlka s baránkom, leoparda s kozliatkom a tak ďalej. A my sa pri tých slovách možno aj pousmejeme. Lebo to celkom nejde, to nie je veľmi prirodzené správanie. 
Ale možno by stačilo chvíľu pozerať na vlka, baránka, leparda, kozliatko, kravu, medvedicu či hada ako na obrazy našich charakterov. Veď občas si medzi sebou povieme, že niekto je tvrdohlavý ako baran a tamtá je poriadna... A zrazu je tu otázka, ako nám ide spolunažívanie s tými, ktorí sú od nás tak odlišní...

V evanjeliu nás Ján Krstiteľ burcuje ku pokániu, metanoi, obráteniu. A Pavol nám v druhom čítaní dáva hneď dva tipy. Hovorí: "Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša... Prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás."

Máme tu hneď dve oblasti, v ktorých asi každý z nás potrebuje robiť pokánie:
  1. "Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša." Ako zmýšľaš o druhých? Lebo Kristus o nich nerozmýšľa ako o baranoch, kravách a hadoch... On premýšľa o nich ako o ľuďoch, ktorých Boh obdaroval nejakým charakterom - vytrvalosťou, pokornou tichosťou, jednoduchosťou, veľkou vnútornou silou, vedomím zodpovednosti za iných či schopnosťou s istou ľahkosťou prekľučkovať aj pomedzi ťažkosti. Nemálo z toho, čo nám na druhých lezie na nervy, je len ich odlišnosť. Nie to že sú zlí, len to, že sú iní. Nemôžeme si pliesť odlišnosť z hriešnosťou. Ale samozrejme ani hriešnosť s odlišnosťou. Nech ti Boh dá, aby si o druhých zmýšľal podľa Krista Ježiša. A snáď sa aj oni otvoria pre ten istý dar.
  2. S tým súvisí druhá výzva: "Prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás." Spomeň si ako Kristus prijal teba. Prijal a miluje ťa, takého aký si. So všetkými tvojimi malichernosťami, slabosťami, s tvojimi bláznivými náladami, so všetkým... Myslím, že by ti povedal: Choď a rob aj ty podobne.
To je myslím dobrý plán pokánia do druhého adventného týždňa: zmýšľaj o druhých ako Kristus a prijímaj ich ako Kristus.

Obrázok od David Mark z Pixabay

Publikácie a pomôcky