Posol

ADV-23.12.

"Toto hovorí Pán, Boh", hovorí Malachiáš v prvom čítaní. "Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte." Boh posiela niekoho, kto bude odpoveďou na volanie z dnešného žalmu: "Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma."  Malachiáš hovorí o anjelovi. Ale my vieme, že slovo anjel znamená posol. A teda Boh vlastne hovorí: "Hľa, posielam svojho posla..."

Koho? Vo svetle dnešného evanjelia je to jednoznačne Ján Krstiteľ, poslaný, aby pripravil cestu Pánovi. Iba Ján Krstiteľ?

Adventná výzva "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky..." má v skutočnosti dva rozmery. Obyčajne sa sústreďujeme na ten prvý, snažíme sa urobiť všetko preto, aby Pán mohol prísť ku nám, vyrovnávame cestu ku sebe.

Ale to je len jedna časť. Ešte je tu poslanie. Pán hovorí: "Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu." Vieš, že tým myslí aj teba? Ty aj ja máme prispieť ku tomu, aby Pán mohol prísť ku všetkým. Čo preto dnes urobíš?

Publikácie a pomôcky