Netreba čakať iného...

ADV-03 NEA

"Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?" pýta sa Ján Krstiteľ z väzenia Ježiša. Ježišova odpoveď je správne zašifrovaná, ako sa patrí na odkazy posielané do väzenia. Ján sa dozvie, že "slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium." Dešifrovať tento odkaz zrejme pre neho nebol problém, veď pozná Starý zákon vrátane Izaiášových proroctiev o znameniach, ktoré budú sprevádzať Mesiáša. Jedno z nich liturgia prináša v dnešnom prvom čítaní: "Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako jeleň skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne." 

Nevieme akú reakciu u Jána Krstiteľa vyvolala Ježišova odpoveď. Vlastne ani nevieme, či sa ju vôbec podarilo doručiť. No môžeme sa pýtať, čo tá otázka a odpoveď znamenajú pre nás.

1. Ježiš je Mesiáš. Raz prišiel a znova príde. A to je dobrá správa, pretože to znamená, že nič, žiadne tvoje trápenie, žiadna bolesť nie len že nebude trvať večne, ale ani nezostane bez odpovede. Nič nie je zbytočné, on dáva zmysel každému úprimnému úsiliu.
2. Prijmi Mesiáša. Je dosť možné, že Kristus je iný záchranca, než by si predstavoval. Pravdepodobne nespĺňal ani všetky Jánove očakávania. Ale zdá sa, že Ján ho prijal. Ty urob to isté. S dôverou, že on vie lepšie než ty alebo ja, čo je dôležité.
3. Zriekni sa čakania na iných mesiášov. Vždy budeme v pokušení skúšať to s inými "mesiášmi", vkladať svoju dôveru do lacných riešení, za ktoré ale treba neskôr odviesť mnohonásobne väčšiu daň, než hovorí reklama. Nečakaj mesiáša, ktorý ti bude vyhovovať viac. Aj tak sa nedočkáš, bude to len strata času a ešte sa pritom popáliš.

Obrázok od Myriams-Fotos z Pixabay

Publikácie a pomôcky