Miesto v Betleheme

VIA-Narodenie Pána

Mám rád betlehemy. Tie malé postavičky, drobné detaily... Občas pri nich premýšľam, kde by som si tam našiel svoje miesto. Medzi pastiermi? Či medzi mágmi z východu? Alebo snáď anjel s nápisom "Sláva Bohu na výsostiach"?

Okolnosti Ježišovho narodenia popisujú len Matúš a Lukáš. Prvý spomína mudrcov z východu, druhý anjela a pastierov z Betlehema. Všetko ostatné a všetkých ostatných dopĺňa katechéza kresťanov ruka v ruke s fantáziou umelcov.

Tak napríklad vôl a osol. Evanjelisti ich nespomínajú vôbec, no v kresťanskom umení i v ikonografii sa objavujú pomerne skoro. Logicky by sme tam asi radšej umiestnili ovečky, no vôl a osol majú svoj symbolický význam. A áno, uhádli ste, moje miesto je asi miestom jedného z nich :-).
Vôl symbolizuje Izraelský národ. Netreba to chápať nijako pejoratívne, ide len o to, že je to kóšer (čisté) zviera, teda Židia ho mohli jesť. Vôl sa dá pomerne ľahko zapriahnuť do postroja. No a postroj symbolizuje Mojžišov zákon, ktorý aspoň zvyšok Izraela udržiaval v poslušnosti Bohu.
Naproti tomu oslík, to tvrdohlavé a svojhlavé zviera, kóšer rozhodne nie je. A nedá sa ani tak ľahko zapriahnuť. Predstavuje pohanov, ktorí nemali Mojžišov zákon, ktorým by ich Boh takpovediac viedol.

Pri jasličkách sa stretnú vôl aj osol. Tí, čo sú poslušní zákonu aj tí, čo sú tvrdohlaví a svojhlaví. Tí čo slúžia ochotne, aj tí, čo sa musia do všetkého tak strašne nútiť. Čistí aj nečistí. Zbožní aj kultúrni kresťania, pravoverní aj pomýlení, laxní aj zodpovední... Proste všetci.

Lebo pri jasličkách nejde o to, kto pri nich kľačí alebo rozpačito postáva. Ide o toho, kto v nich leží. On zbližuje aj také nezmieriteľné protiklady ako sú vôl a osol.

Anjelova indícia je jasná: treba hľadať "dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." Hľadaj ho. A keď ho objavíš, povedz o tom ostatným. Lebo on je "radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom." On je dôležitý.

Obrázok od Alexa z Pixabay

Publikácie a pomôcky