Rodinná katechéza / Sláva Bohu na výsostiach

Biblická katechéza na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Charakteristika: V katechéze sa zameriame na činnosť jednotlivých protagonistov (pastieri, Mária, Jozef), popritom si zopakujeme základné momenty vianočného príbehu (zvestovanie radostnej správy pastierom, spev „Sláva Bohu na výsostiach“, návšteva v Betleheme) a napokon príbeh aktualizujeme.
Pomôcky:

Evanjelium

 • Lk 2,16-21. SN_02-03.
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.
VIA_00A-Bohorodička-Prez od používateľa DKU DCZA

Katechéza

1. Pastieri

 • SN_04. Deti doplnia do smerovníka názov mesta (Betlehem).
Čo robili pastieri? Evanjelista hovorí, že pastieri sa ponáhľali. Prečo? Pretože ich poslal ich anjel v tú noc, keď im povedal tú dôležitú správu:
„Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
 • SN_05. Doplňte chýbajúce písmená (Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle).
Pastieri sa od anjelov naučili jednu pieseň, ktorú si spievame dodnes každú nedeľu a vo sviatok. Podobne ako anjeli a pastieri aj my ňou oslavujeme Pána Boha za veľké veci, ktoré urobil.

 • SN_06. V tomto snímku treba doplniť slová: Máriu, Jozefa, dieťa. Môžete sa porozprávať o daroch, ktoré možno priniesli pastieri. Pastieri na našom obrázku zrejme prinášajú syr, ovečku a mlieko alebo med. 
Pastieri sa poponáhľali a vďaka tomu v Betleheme našli (to je naše druhé sloveso) Svätú rodinu Ježiša, Máriu a Jozefa. Podľa obrázku to vyzerá, že priniesli aj nejaké dary. Aké dary by mohli priniesť pastieri?

Tak sa to patrí, keď dospeláci prichádzajú na návštevu, zvyknú so sebou priniesť aspoň nejakú drobnosť. Potom ich domáci usadia, pohostia a všetci sa rozprávajú. Presne ako keď prišli pastieri. Aj oni Jozefovi a Márii vyrozprávali všetko, čo sa dozvedeli o dieťatku od anjela.

 • SN_07. Deti doplnia chýbajúce písmená (nebojte sa, radosť, ľuďom, Kristus). Potom pomenujú indície, podľa ktorých mali pastieri nájsť Svätú rodinu (obrázky: dieťa, plienky, jasličky).
Anjel ich poslal do Dávidovho mesta Betlehema. Nedal im presnú adresu, len tri indície: dieťa, plienky, jasličky.
 • SN_08.
„Toto vám bude znamením“, povedal. „Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
 • SN_09. Opäť doplňte chýbajúce slová. A môžete si aj zaspievať celý hymnus (SN_10).
Pastieri boli z toho čo počuli a videli nadšení. Cestou domov chválili Boha, oslavovali ho a spievali.

2. Mária

 • SN_11.
A čo robila Mária? Iste, starala sa o dieťatko a ako vládala aj o návštevu. Ale evanjelista hovorí ešte niečo. Mária všetko čo počula od pastierov uložila do svojho srdca a premýšľala o všetkých ich slovách.

3. Meno

Po ôsmich dňoch dali Mária a Jozef dieťatku meno. Nevymysleli ho sami. Viete, kto im ho poradil?
 • SN_12. Bol to samozrejme anjel. Okrem toho môžete s deťmi vypočítať, v ktorý deň to bolo. Ak by sa Ježiš narodil v noci  z 24. na 25. decembra, potom ôsmy deň vyjde práve na 1. január. Je to pekná myšlienka, začať nový rok s novým menom… 
 • SN_13. Meno Ježiš znamená Boh je Záchranca (PÁN (JHVH) zachraňuje; PÁN je záchrana). 

4. Aktualizácia

 • SN_14. Na záver môžete príbeh aktualizovať. Na snímku sú vypísané slovesá, ktoré charakterizujú činnosť pastierov, Márie a Jozefa. Porozprávajte sa deťmi, čo by ste sa od nich mohli naučiť. Napríklad oslavovať Pána ako pastieri, pozorne načúvať ako Mária, byť starostlivý ako Jozef, hľadať Ježiša ako pastieri, dávať veciam pekné mená ako Jozef s Máriou a podobne.

Pracovný list

 • V pracovnom liste treba vyznačiť cestu pastierov, tvoria slová „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Okrem toho tam môžu nájsť aj meno Ježiš a dary pastierov (syr, ovečka, mlieko). 
1. Pomôž nájsť pastierom cestu do Betlehema a vymaľuj ju. Nápoveda: Spomeň si, čo si pri tom spievali. 
2. Ak máš dobré oči, možno okrem cesty objavíš aj dary, ktoré pastieri priniesli a meno dieťatka v jasličkách.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8949
 • https://smoranchel.blogspot.com/2018/12/tiempo-de-navidad-dia-1-de-enero-santa.html
 • https://vidaenoracion.wordpress.com/2016/12/20/evangelio-segun-san-lucas-1-26-38-2

Publikácie a pomôcky