Rodinná katechéza / V jasličkách...

Biblická katechéza na Narodenie Pána
 • Katechéza je zavŕšením adventného cyklu Dar, ale môže byť použitá aj samostatne. Počas štyroch adventných nedieľ sme používa plagát Advent 2022 (stiahnuť si ho môžete na stránke https://www.dkuza.sk/2022/11/ADV-A-2022-Deti.html). Na záver katechézy doň pribudne obrázok novonarodeného Ježiša. Ak ste počas adventu plagát nepoužívali, využite zjednodušenú verziu z prílohy. V tom prípade deti na záver vložia do jasličiek dieťatko Ježiša, vystrihnuté z pracovného listu. Ak využijete pôvodný plagát, kvôli rozmerom obrázka využite postavičku z neho.
 • Na stiahnutie:
  • Metodika, pracovný list a obrázok jasličiek (PDF)
  • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Evanjelium

 • Lk 2,1-14 (evanjelium o svätej noci), prezentácia: SN_02-05.
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Katechéza

 • Začneme krátkym kvízom. V troch otázkach sa pozrieme na to, čo anjel pastierom povedal a čo im naopak povedať opomenul.
 • SN_07
1. Anjel povedal pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť…“ Ale ako to pokračovalo ďalej? Chcel, aby to zostalo tajomstvom, ktoré si majú nechať len pre seba? To je možnosť A. Alebo skôr chcel, aby o tom povedali všetkým? To je možnosť B. 
 • SN_08
Anjel hovorí: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“ Takže tú skvelú správu si nemôžeme nechať pre seba, musíme o tom povedať všetkým. Ako anjeli v našom príbehu.
 • SN_09
2. Anjel povedal pastierom, kde sa narodil Spasiteľ sveta. Ale kde to bolo? Ako im to povedal? Hovoril o Dávidovom meste (A), alebo o meste Betlehem (B)?
 • SN_10
Správna odpoveď je A, anjel poslal pastierov do Dávidovho mesta. Ale správne je aj B, pretože Dávidovo mesto sa volá Betlehem. Len či to tí pastieri vedeli.
 • SN_11
3. Ale kde mali v tom meste hľadať? A koho? Veď to je ako hľadať ihlu v kope sena. Škoda, že im nedal presnú adresu. Povedal im len, že nájdu dieťatko zavinuté do plienok a uložené… 
Uložené kde? Dnes by asi hľadali najprv v pôrodnici (A) alebo v jasliach (C), vtedy možno aj v hostinci (B). Kam ich anjel poslal?
 • SN_12
VIA-00A-Narodenie Pána Prezentácia
Anjel im povedal, že majú hľadať dieťatko, ktoré je uložené v jasličkách. Dnes jasľami voláme škôlku pre úplne najmenšie detičky. Ale keď pastieri počuli, že majú hľadať v jasliach, na škôlku ani nepomysleli. Oni vedeli, že jasle sú vlastne kŕmitko pre zvieratá, ovečky, oslíky, kravy… Veľké kŕmidlo na seno.
 • SN_13
Pretože ani v hostinci (dnes by sme povedali v hoteli) nebolo pre Máriu s Jozefom miesto, prenocovali v maštali pre zvieratká. Kolísku ani posteľ tam nemali. A tak keď sa dieťatko narodilo, položili ho na seno do jasieľ.

Aj na tomto obrázku máme jedny jasličky. Za nimi stoja Mária s Jozefom. Každý z nich tam má svojho anjela, ktorý mu počas prvého adventu priniesol tú dôležitú správu. A dole sú prorok Izaiáš a Ján Krstiteľ, ktorí boli našimi adventnými sprievodcami.

Jasličky sú pekné, veľké, plné zlatistého mäkkého sena. Ale niekto tu chýba. Kde je Ježiš?
 • SN_14. Deti pracujú s pracovným listom v prílohe. Ich úlohou je pomôcť nájsť pastierom cestu ku Ježišovi. Cesta vedie cez jeho meno. Potom vystrihnú obrázok dieťatka a vlepia si ho do jasličiek.
 • Zakončíme pozvaním k napodobňovaniu anjela z evanjelia: „Povedzte to všetkým: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ. Hľadajte dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ Porozprávajte sa s deťmi o tom, komu by mohli povedať túto skvelú správu a pozvať ho ku jasličkám.

Pracovný list

Pomôž pastierom nájsť cestu ku dieťatku, zavinutému do plienok. Potom ho vystrihni a vlož do jasličiek. (Verzia pre tlač je v prílohe metodiky.)

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5401
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6028
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6029
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6030
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6031
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6032
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6033
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6043

Publikácie a pomôcky