Rodinná katechéza / Miesto v srdci

Biblická katechéza na 3. adventnú nedeľu, rok A, cyklus ADVENT 2022
 • Tohtoročným adventom nás sprevádzajú štyria skúsení sprievodcovia. Na cestu sme vykročili s prorokom Izaiáš Jánom Krstiteľom, do cieľa prídeme spolu s rodičmi Máriou a Jozefom. Stiahnite si a vytlačte plagát Advent 2022 (formát A3 alebo A4). Deti na ňom nájdu štyri nedeľné obrázky, tajničku a odkazy na evanjeliá jednotlivých adventných dní. Čítajte s deťmi (najlepšie každý deň) evanjelium. Každú nedeľu nájdete na stránke www.dkuza.sk katechézu, v ktorej nás niektorý zo sprievodcov viac priblíži ku tajomstvu Narodenia Pána a obrázok, ktorý si deti vystrihnú a prilepia na plagát. Súčasťou katechézy je aj kvíz, po zodpovedaní otázok získajú deti chýbajúce slová do tajničky.

Evanjelium

 • Mt 11,2-11. SN_02-03.
Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘
Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Katechéza

Máte radi hádanky, tajničky a kvízy? Ježiš ich asi rád mal, pretože jednu takú tajničku na vylúštenie poslal Jánovi Krstiteľovi. A myslím, že keď Ján objavil správnu odpoveď, veľmi sa potešil. 
Bola to veľmi ťažká tajnička, priam kvíz.
Ján chcel vedieť, či je Ježiš obyčajný človek ako všetci ostatní, alebo či je Záchranca, Mesiáš, ktorého všetci židia už tak dlho čakajú. Nebol si istý a sám sa ho spýtať nemohol, pretože nespravodlivý kráľ Herodes ho uväznil. A tak Ján Krstiteľ poslal za Ježišom svojich učeníkov, aby sa ho spýtali: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Ježiš neodpovedal ani áno, ani nie. Jeho odpoveď bola tajomná. Ale Ján Krstiteľ na to prišiel. Ježiš povedal Jánovým učeníkom, aby mu odovzdali túto indíciu:
ADV-03NEA-Prez od používateľa DKU DCZA
 • SN_04-06. Deti najprv podľa obrázkov doplnia do výroku chýbajúce slová. Potom podľa čísel vložia do tajničky chýbajúce písmená a dostanú tak prvú časť odpovede: „Ja som“. 
„Ja som.“ No potiaľto to bolo ľahké, tomu rozumieme aj my. Ale ja som kto? Kto je Ježiš? Obyčajný človek, či Záchranca?

Jána Krstiteľa Ježišova odpoveď nezmiatla. Naopak, spôsobila mu veľkú radosť, pretože Ján poznal knihu svojho predchodcu, proroka Izaiáša. Izaiáš kedysi dávno učil, ako to bude vyzerať, keď príde Mesiáš. Aby si ho ľudia náhodou nepomýlili s niekým iným. 
Dnes sa pri svätej omši tiež čítajú slová proroka Izaiáša. A hovorí sa tam:
 • SN_06-08. Opäť podľa obrázkov doplníme výrok a následne chýbajúce písmená do tajničky, poradie určujú čísla.
Izaiáš hovorí, že keď príde Mesiáš, slepí budú vidieť, hluchí počuť a nemí kričať plní radosti. A keď prišiel Ježiš, všetko sa to naozaj dialo. Uzdravoval slepých, hluchých, nemých i ochrnutých. A oni videli, počuli, spievali a tancovali od radosti.

Ján Krstiteľ vyriešil kvíz: Ježiš je Mesiáš, Záchranca, Kráľ kráľov a Pán pánov.

Mária

Ono to totiž nebolo také jednoduché. Veď Ježiš sa narodil ako každé iné ľudské dieťatko. Učil sa chodiť, rozprávať, neskôr čítať, písať a vyrábať veci z dreva, pretože bol vyučený tesár. Dlhý čas o tom nevedel dohromady nikto. Iba pár ľudí. Ale to sa musíme vrátiť ešte viac v čase dozadu, asi tak tri mesiace predtým, ako sa narodil Ján Krstiteľ.
 • SN_09.
Prvá sa to dozvedela Mária. Prišiel ku nej anjel a priniesol jej najlepšiu správu jej života, že bude mamou a že dieťatko, ktoré sa jej narodí, zachráni celý svet. Anjel potom čakal, čo Mária na to odpovie. A ona povedala „áno“. A od tej chvíle začala s prípravami na ten veľký deň.
 • SN_10.
My sme sa už o plánoch a prípravách rozprávali. Od Izaiáša sme sa naučili, že prvým krokom je recyklácia, takpovediac premena nástrojov. Meč zrecyklovaný na pluh, kopia premenená na motyku, zatvorená päsť na otvorenú dlaň, zamračená tvár na úsmev…
Ján Krstiteľ nás učí pripravovať cestu, vyrovnávať chodníky. O to sme sa zvlášť usilovali v predchádzajúcom týždni.

Miesto v srdci

 • SN_11. Tipy na zlepšenie si môžu deti zapisovať do pripraveného srdca…
No a od Márie sa tento týždeň môžeme učiť pripravovať miesto Ježišovi vo svojom srdci. Aby to v nás nakoniec nevyzeralo ako v tom Betleheme, kde pre Ježiša nemali miesto. V tomto týždni pridaj ku svojmu večernému spytovaniu svedomia otázku: „Čo som dnes mohol urobiť lepšie?“ A pouvažuj, ako to zajtra vylepšíš.

Kvíz

 • SN_12. Na stránke https://www.dkuza.sk/2022/11/ADV-A-2022-Deti.html si môžete stiahnuť plagát na tohtoročný advent. Každú nedeľu sa v rámci katechézy zoznamujeme s jedným adventným sprievodcom (dnes je Mária) a deti si vlepia do plagátu jeho farebný obrázok.  Pre každý týždeň sú na plagáte vypísané súradnice evanjelií, ktoré sa budú čítať pri svätých omšiach. Chceme povzbudiť deti, aby každý deň čítali Sväté písmo. Denné evanjelium možno nájsť aj na stránke https://lc.kbs.sk.  Na plagáte je aj tabuľka s jednotlivými adventnými dňami. Za každý deň adventu doplníme jedno písmeno. Písmená získajú deti za správne vyriešenie kvízu, písmená si dopíšu do plagátu.
 • SN_13-22. Na snímku je vždy otázka, na nasledujúcom je potom správna odpoveď a ďalšia otázka. Za správnu odpoveď deti získajú jeden symbol, ktorý sa doplní do tajničky. Na konci kvízu (SN_23) je dekódovacia tabuľka, pomocou ktorej deti zamenia symboly za písmenká. Písmená potom zapíšu do svojho plagátu.
 • Keďže chceme aby deti čítali evanjelium aj počas týždňa, posledné dve otázky sú z piatku a soboty druhého adventného týždňa.
- Kde bol Ján Krstiteľ, keď počul o Ježišových skutkoch?
- Akú otázku položili Ježišovi Jánovi učeníci?
        1. Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?
        2. Mohol by si zachrániť Jána Krstiteľa?
        3. Dostane sa Ján ešte z väzenia?
- Nejako sa nám poprehadzovali slová. Usporiadajte Ježišovu odpoveď: Slepí chodia, malomocní vidia, chromí sú čistí, hluchí vstávajú, mŕtvi počujú a chudobným sa hlása evanjelium.
 • Táto otázka je rozdelená na tri časti (SN_15-18).
- Čo si ľudia hovorili o Ježišovi? 
- Ku ktorému prorokovi prirovnáva Ježiš Jána Krstiteľa?

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5401

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6028
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6029
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6030
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6031
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6032
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6033
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6043

Publikácie a pomôcky