Vyber si kráľa...

CR-34 NE C

Oslavujeme nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Dnešné evanjelium hovorí o tom, kto je kráľ, respektíve akým kráľom chce byť Kristus pre nás. Je dobre, že máme takého kráľa. A ukazuje nám rôzne postoje, ktoré ľudia voči Kristovi Kráľovi zaujímajú. V nádeji, že si vyberieme ten jediný adekvátny.

Poprední muži, vojaci, ba aj jeden z ukrižovaných zločincov, vyzývajú Ježiša, aby sa zachránil, ak je mesiáš, kráľ... Ale Ježiš na nich nijako nereaguje. Jediný, komu odpovie, je druhý zločinec, ten s prosbou: "Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." 
Kristus je kráľ, pre ktorého je záchrana jeho ľudu na prvom mieste. Pred vlastnou záchranou. Skutočný kráľ neuteká z bojiska ako prvý, ani nesleduje všetko z bezpečia atómového krytu. Ježiš sa nemôže zachrániť, nemôže zostúpiť z kríža..., pretože bitka o záchranu jeho ľudu ešte neskončila. Naopak, práve vrcholí. 
Kristus je kráľ, pre ktorého je záchrana jeho ľudu dôležitejšia, ako náležitá úcta. Ježiš neohriakne pochybovačov, posmievačov, ani rúhača. Každý nádych je pre neho trápením a on všetku svoju energiu sústreďuje do jedného bodu, do naplnenia svojho poslania. Neodpovedal pochybovačom, posmievačom, ba ani rúhačovi. Ale má slovo uistenia pre kajúcnika: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji." A ďalej ticho trpí a bojuje za všetkých, za kajúcnika aj rúhača, za posmievačov i pochybujúcich.

A to sú vlastne postoje ku Kristovi Kráľovi, ktoré sú zastúpené v dnešnom evanjeliu:
Slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme je pozvaním rozhodnúť sa už dnes a prijať Krista za svojho Pána. Ako si v prvom čítaní vybrali Izraeliti za svojho kráľa Dávida, ty si dnes vyber Ježiša Krista, kráľa, pre ktorého si dôležitý.

Publikácie a pomôcky