Vstaň zo sna...

CR-32 NE C

Hlavnou témou dnešnej liturgie slova je evanjelium o vzkriesení mŕtvych. Ježiš nás uisťuje, že "Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Človek môže byť mŕtva pre ľudí, ale nie pre Boha.
Vlastne tu nachádzame hneď viacero pohľadov na vzkriesenie mŕtvych. V prvom čítaní sledujeme hrdinskú smrť matky a jej siedmych synov. Všetci vyznávajú vieru v zmŕtvychvstanie, ktorá je pre nich posilou v ich utrpení a zároveň motívom, prečo to nevzdať. "Kráľ sveta nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre jeho zákony umierame", hovorí jeden. "Ľahko je zomrieť pod ľudským násilím, keď môžeme s nádejou očakávať, že nás Boh znova vzkriesi", vyznáva druhý.

Iný pohľad nachádzame v dnešnom žalme: "Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba", vyznáva kráľ Dávid. Tým snom, z ktorého verí, že sa raz prebudí, nemusí byť len nejaký ten čas strávený v hrobe. Vzkriesenie na ktoré sa Dávid teší nie je pre neho len nejakou odmenou za dobre odžitý život. Je prebudením sa do života, ktorý je skutočnejší, než čokoľvek, čo poznáme v tomto svete. A je takým nie kvôli nejakým odmenám a pohodliu blaženého života, ale kvôli Bohu. Dávid chce byť s Bohom, "nasýtim sa pohľadom na teba", hovorí mu.

A potom je tu to Ježišovo uistenie: "Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Okrem toho, že je evanjeliom, radostnou správou o našej budúcnosti, je aj výzvou, i otázkou.

Publikácie a pomôcky