Recyklácia

ADV-01 NE A

Priznám sa, že kedysi boli moje predstavy o recyklácii pomerne naivné. Myslel som si, že z plastovej fľaše zase urobia plastovú fľašu, z vrchnáku vrchnák a zo starých kníh toaletný papier. A ono je to pritom inak. Z plastových fliaš sa vyrábajú bundy a mikiny a z vrchnákov lavičky. To mi príde v poriadku. Iba s tými knihami som sa veľmi nemýlil. Hoci ako symbol sa mi to zdá už trochu na hrane.
Ale späť k recyklácii. Recyklácia neznamená vrátenie vecí do pôvodného stavu. Znamená to premenu a nové využitie.
S myšlienkou recyklácie sa stretávame už v Starom zákone. Konkrétne prorok Izaiáš bol (nie len) v tejto veci skutočným vizionárom. Predvídal, že v mesiášskych časoch sa bude recyklovať ostošesť. Hovorí o tom v dnešnom prvom čítaní. Ľudia zo všetkých krajín a národov, jazykov a kultúr, "si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky." Zrecyklujú svoje zbrane a vyrobia si z nich niečo užitočnejšie, preto(že) "národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju." 

Nechcem sa dnes zaoberať úvahami o recyklácii zbraní hromadného ničenia a iných "denacifikačných" prostriedkov, pretože niečo také momentálne nie je v našej moci. Všimnite si, že prorok tu hovorí o recyklácii zbraní, ktoré sú tak povediac "osobné". Spomína meč a kopiju, teda zbrane, ktoré každý vojak nosil so sebou, pri ich použití videl bezprostredný dôsledok, pretože sa pozeral zomierajúcemu nepriateľovi do tváre a po použití ich musel od tej krvi očistiť. Zbrane, ktoré boli jeho poslednou istotou. A práve tieto zbrane majú byť prekované na poľnohospodárske nástroje.

Čo tvoje "osobné" zbrane bezprostredného kontaktu? Čím sekáš a bodáš? A ako by sa to dalo zrecyklovať? Obidve otázky sú dôležité, patria ku sebe, a svoj význam má aj zvolené poradie. Koniec koncov môžeš si z toho urobiť kvalitný recyklačný projekt na advent.

1. Pomenuj svoje zbrane. Myslím ten meč a kopiju. Preskúmaj, čím sa brániš a čím útočíš na iných. Možno sú jadrom tvojho zbrojného arzenálu slová, nadávky, urážky. Ako zbraň vieme použiť aj argumenty. Dokonca aj pravdou dokážeme zámerne zákerne ublížiť. Alebo humor. Mlčanie. Tichá domácnosť. Odmietanie... Pomenuj svoj meč a svoju kopiju.
2. Neodlož zbrane do kúta. Koľkokrát si si povedal, že už nebudeš nadávať! Koľkokrát si si dala predsavzatie, že sa nebudeš urážať. Ak svoje zbrane odložíme do zbrojnice, to ešte neznamená, že ich v kritickej chvíli zase nevytiahneme. Treba ich rozobrať a zrecyklovať.
3. Nesnaž sa svojich zbraní zbaviť. Premysli si, ako ich prekuješ na niečo užitočné. Ako použiješ dar reči, schopnosti argumentovať alebo mlčať? Ako využiješ dar poznania pravdy alebo zmysel pre humor?
Ak máš tendenciu hundrať, cielene chváľ druhých. Ak zvykneš v hneve iných zosmiešňovať, šír okolo seba láskavý humor. Ak používaš ako zbraň urážky, zahŕňaj ľudí okolo seba komplimentami. Proste zrecykluj zbrane, prekuj meč na pluh a kopiju na kosu.
A keď sa bude najbližšie schyľovať k búrke, prekvapí ťa ľahkosť diplomatických riešení. Veď ako bojovať, keď nemáme žiadne zbrane?


Hádam nechceš čakať na nejaké ostatné dni. Začni už dnes.Publikácie a pomôcky