Chrániť a zachraňovať...

CR-33 UT

Ježiš nechal zástup zástupom a išiel k Zachejovi. Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!" To ich šomranie vlastne dáva zmysel. Uvedomovali si, že zlo je tak trochu ako choroba, môže byť vysoko nákazlivé. Nakoniec aj my sa s nevôľou pozeráme, ak zistíme, že čelní predstavitelia spoločnosti sa bratríčkovali so zločincami. Lebo zlo je nákazlivé. Ježiš túto myšlienku nezavrhuje. Zlu sa naozaj treba vyhýbať.
Ale vlastné bezpečie nemôže byť jediným cieľom človeka. Lekár lieči aj ľudí, postihnutých vysoko nákazlivou chorobou. Starší brat ide hľadať mladšieho, nech už sa zaplietol s akokoľvek bandou. Tak nejako sa dá čítať Ježišova odpoveď: "Aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo."  

Máme tu teda dva princípy: Chrániť seba a zachraňovať druhých. Oba sú dôležité.

Publikácie a pomôcky