Rodinná katechéza / Vyber si kráľa

Biblická katechéza na 34. nedeľu v Cezročnom období

Evanjelium

  • Lk 23,35b-43, SN_02-03.
Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“ A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“
Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Katechéza

Čo  robí kráľa kráľom?

  • Najprv ukážeme deťom kartu krížového kráľa (SN_04) s otázkou, kto je na obrázku. Potom pokračujeme otázkou „Podľa čoho sa pozná skutočný kráľ?“ a odpovede dopĺňame do tajničky v prezentácii (SN_05-10). V prezentácii ukazuje na odpovede (okrem predposledného slova) šípka. Riešením tajničky je slovo obeta.
Na prvý pohľad vieme, kto je kráľ. Je to niekto, kto nosí korunu (1), má kráľovské oblečenie (2), meč (3) a ríšske jablko (5). A aký by to bol kráľ bez kráľovstva (4).

Lenže to, že má niekto na hlave korunu, v ruke meč a ríšske jablko, býva na hrade a vládne…, ešte neznamená, že je skutočným kráľom. Pretože skutočný kráľ sa vie obetovať.
CR-34NEC-Prez od používateľa DKU DCZA

Doplňovačka

  • Deti doplnia chýbajúce slová (SN_12-14).
Pozrime sa znova na dnešné evanjelium. Dôležití muži sa posmievali Ježišovi a vraveli:
„Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba.“
Vojaci sa mu posmievali:
„Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“

Ale Ježiš sa nezachránil. Pretože v tej chvíli mal na starosti dôležitejšie veci, ako zachraňovať seba. Dnes vieme, že vtedy zachraňoval nás. Vydržal na kríži až do konca, nezišiel odtiaľ, zomrel na kríži preto, aby sme mohli prísť do neba.
  • SN_15-16.
Jeden zo zločincov, ktorí boli s ním ukrižovaní, to aspoň na poslednú chvíľu pochopil a prosil Ježiša:
„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
A Ježiš mu sľúbil:
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Vydržal na kríži aj kvôli tomuto mužovi. Aby aj ono mohol prísť do neba a žiť večne. Ježiš je skutočný kráľ, urobí všetko preto, aby nás zachránil.

Vyber si Ježiša

  • SN_17.
Tí, čo sa prišli pozrieť na Ježiša na kríži a mysleli si, že sú dôležití, sa mu posmievali. Vysmievali sa mu aj vojaci. Ba dokonca aj jeden z tých, čo boli s ním ukrižovaní. Nechali sa pomýliť tým, čo videli. Mysleli si, že na kráľovi je najdôležitejšia koruna, oblečenie, zbrane, žezlá a pocty. Ani im nenapadlo, že skutočný kráľ je ten, kto sa vie obetovať za svoj ľud. 

Oni sa mu posmievali, my sa mu radšej pokloníme a vyberieme si ho za svojho kráľa. Ako ten chlapec na obrázku, ktorého Ježiš pasuje za skutočného rytiera.
Na konci svätej omše sa dnes v kostoloch po celom svete modlíme modlitbu, ktorou prijímame Ježiša za svojho kráľa. Hovoríme pri nej Ježišovi:
Tvoji sme a tvoji chceme zostať. Každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky.
  • Celá modlitba Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia je v prezentácii, SN_17-19.

Pracovný list

Do srdiečka nakresli kráľovskú korunu pre Ježiša, napíš svoje meno a modlitbu: Ježiš buď mojím kráľom.

Obrázky

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4423
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5473
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6083
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6113
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=8020
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9280

Publikácie a pomôcky