Rodinná katechéza / Voňavé slová...

Biblická katechéza na 33. nedeľu v Cezročnom období, rok C
Na stiahnutie:

 • Metodika s pracovným listom (PDF)
 • Prezentácia (PPTX, CANVA)

Evanjelium

 • Lk 21,5-19, prezentácia SN_02-05.

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“
On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi!
A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“
Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.
Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Katechéza

1. O čom rozpráva tento človek? 

 • SN_06. Na obrázku je muž, ktorý stojí za pulpitom s mikrofónmi. Vedľa je niekoľko citátov, deti vyberú tie, ktoré asi vyslovil muž za mikrofónmi.
 • SN_07. Na ďalšom snímku je ten istý muž a nezmenili sa ani výroky. No mužovi pri mikrofóne našepkáva diabol. Opäť vyberáme slová, ktoré asi povedal. Zrejme to budú tie negatívne („Mne sa nechce!“ „Prečo zase ja?!“ „Nebudem poslúchať!“)
 • SN_08. Chlapec má v srdci Boha, ktorý mu vkladá do úst slová lásky. Ktoré slová vyšli z jeho úst?
CR-33NEC od používateľa DKU DCZA

2. Cesnakový TicTac

 • SN_09. So slovami je to niekedy podobne ako s cestakom a pastilkami TicTac. Aj naše slová majú rôznu „vôňu“. Vôňa našich slov závisí od toho, koho počúvame.
 • SN_10. Deti voňavé a nevoňavé slová… Zoznam si môžete podstatne rozšíriť.

3. Nechoďte za nimi a nebojte sa ich

(SN_11) O tých, ktorí šíria slová, zapáchajúce strachom, nenávisťou, sebectvom a podobne, Ježiš hovorí: „Nechoďte za nimi!“ A ešte povzbudzuje: „Neľakajte sa!“ Sľubuje, že ak chceme, on do nás vloží svoje slová. Hovorí: „Dám vám dám výrečnosť a múdrosť.“ (SN_12)

 • SN_12. Na poslednom snímku je obrázok, ktorý sa objaví aj v pracovnom liste. Je na ňom Ježiš, ktorý rozdáva balóny, či presnejšie slovné bubliny s citátmi z evanjelia. Do pracovného listu deti doplnia Ježišove „voňavé“ slová, ktoré si doma prečítajú počas týždňa.

Pracovný list

Čítaj počas týždňa evanjelium a zapíš do bublín Ježišove slová, ktoré sa ti najviac páčia.

Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5277
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5381
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5912
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5913
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6083
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6113
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=9273

Publikácie a pomôcky