Viera ako zrnko

CR-27 NEC

"Daj nám väčšiu vieru!", hovoria dnes apoštoli Ježišovi. Lukáš nijako kontext ich prosby neupresňuje , takže nevieme, prečo im to napadlo. Ježiš im len naznačí, že problém nie je v tom, že viera, ktorú dostali, je malá. A použije prirovnanie o viere rozmerov horčičného zrnka. "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás."

Podobné prirovnanie nachádzame aj v Matúšovom a Markovom evanjeliu, len tam sa nehovorí o presádzaní moruše, ale o premiestnení celého vrchu. Zrejme mal Ježiš toto prirovnanie v obľube, často ho používal a menil podľa toho, čo práve jeho poslucháči videli okolo seba.

Evanjelisti Matúš a Marek ale na rozdiel od Lukáša popísali aj situáciu, v ktorej apoštoli s požiadavkou väčšej viery prišli. Raz to bolo preto, že videli Ježišovu moc a zrejme sa im to zapáčilo. Ježiš bol hladný, s nádejou prišiel k figovníku, či na ňom niečo nenájde. Nenašiel a na adresu stromu sa vyjadril celkom jednoznačne: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" Keď išli okolo na druhý deň, strom bol mŕtvy, vyschol. Učeníkom sa zjavne zapáčila takáto moc a požiadali o návod na použitie. Vtedy sa dozvedeli, že je to celé o viere.
Druhý raz mali motiváciu lepšiu. Trápili sa s posadnutým chlapcom, no nevedeli ho oslobodiť od démona. Keď prišiel Ježiš, len skonštatoval, že sú neveriace a skazené pokolenie a démona vyhnal. Vtedy ho prosili o väčšiu vieru. V oboch prípadoch sa dozvedeli, že to nie je o veľkosti viery, veď stačí aj viera rozmerov horčičného zrnka.

"Daj nám väčšiu vieru!", prosíme s apoštolmi. Otázka však neznie, aká veľká je tvoja viera. Otázkou je, čo s ňou urobíš. Možno by sa Ježiš spýtal: Prečo chcete väčšiu vieru? Aby ste mohli presádzať moruše z ich prirodzeného prostredia do mora, kde nemajú šancu prežiť. A túto zlomyseľnosť by ste chceli ešte chceli robiť bez toho, že by ste pohli prstom? Za potlesku okolostojacich čumilov? 

Nepotrebujeme ani tak veľmi, aby nám Pán dal viac viery. Potrebujeme pouŽIŤ vieru, ktorú máme. V každodennom živote. Ako ten sluha, o ktorom sa hovorí v ďalšom evanjeliovom podobenstve. Pretože zrnká sú na to, aby boli zasadené, aby vyklíčili, vyrástli a priniesli úrodu.

Nehľadaj senzácie, použi vieru, ktorú máš. Možno sa nebudú diať veľkolepé zázraky. Ale určite sa budú diať veci dôležité.

Publikácie a pomôcky