Nech sa ti páčia slová...

Svätých Šimona a Júdu, apoštolov

"Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk." Môžem to potvrdiť. Dnes som ti urobil výlet na Minčol. Počasie bolo skvelé, hore slniečko, v dolinách hmla. Všetko to priamo rozprávalo o sláve Boha, ako sa spieva v dnešnom žalme. Skutočne to je niečo, čo je ťažké nevidieť a nepočuť. "Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť." A určite by som videl a počul viac, keby som tam nepobehoval so sluchátkami na ušiach.

V evanjeliu sme počuli, ako si Ježiš vybral Dvanástich, medzi nimi aj dnešných svätcov, Šimona a Júdu. Aj ich si vybral preto, aby ich bolo počuť. Veď to je vlastne význam mena, ktoré im dal, slovo apoštol znamená poslaný, posol. Vybral si ich s jasným zámerom, totiž nech sa "po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta" ako to predvídal Dávid, keď pred tritisíc rokmi písal Žalm 19.

Stvorenie rozpráva o sláve Boha a diele jeho rúk. A o čom hovoríme my? Žalm 19 končí krásnou prosbou: "Nech sa ti páčia slová mojich úst..." Budú sa mu páčiť, keď prijmeme, že aj my sme apoštoli, teda tí, čo sú poslaní hovoriť o Božej sláve.

Publikácie a pomôcky