Kto je tu šéf?

CR-29 PO

Čo si dnes robil? Skús si urobiť rekapituláciu dnešného dňa a zameraj sa pritom na to, koho a čo si poslúchal. Čo mám na mysli?
  • Priznáva, že robil to, čo od neho žiadalo jeho telo. Aj ty? Asi áno. Tvoje telo žiadalo jedlo, tak si sa najedol. Pýtalo si vodu, tak si sa napil. Chce spať, tak si zdriemneš. Poslúchni svoje telo. Ale nie vždy a vo všetkom. Kto dnes šéfoval, ty telu, alebo telo tebe?
  • Pavol ale hovorí, že robil aj to, čo chcela myseľ. Používať rozum je dôležité. Ale dokonca ani tvoj rozum, akokoľvek si múdry a vzdelaný, nie je absolútny. A ty nie si len rozum. Aj tu je na mieste otázka: Kto dnes šéfoval?
To sú dôležité otázky, lebo ak žijeme len podľa požiadaviek tela alebo mysle, skôr alebo neskôr to skončí hnevom, ako píše Pavol ďalej.
Rozum samozrejme stojí nad telom. Ale referenčným bodom kresťana nie ani telo (emócie) a dokonca ani rozum, pretože oboje sa môže mýliť. Naším referenčným bodom je Kristus. Dobrá správa je, že ak sa riadiš Kristom, nebude to protirečiť ani tvojmu rozumu, ani tvojim citom. No je možné, že ich to bude ďaleko presahovať.

Obrázok od Public Co z Pixabay

Publikácie a pomôcky