Rodinná katechéza / Prišiel hľadať a zachrániť

Biblická katechéza na 31. nedeľu v Cezročnom období

Úvod

(SN_01) Dnes nás evanjelium zavedie do starobylého mesta, jedného z najstarších na svete. Mesto sa volá Jericho, žijú v ňom rôzni ľudia, bohatí aj chudobní, dobrí a lepší…
Jericho je prastaré mesto, ľudia tam bývali už pred jedenásťtisíc rokmi. To je poriadne dávno. A vždy stavali domy. Niektoré sú veľké, iné malé, niektoré prastaré, iné moderné. Sú medzi nimi také, ktoré treba opraviť, pretože sa rozpadajú. Kto asi býva v týchto domoch?
  • SN_02. Na obrázku je päť domov, hrad (môže to byť aj mestská brána), panelák, rodinný domček, chatrč, bytovka. Deti môžu hádať, kto v ktorom dome býva. Napríklad: V ktorom dome sa Ježiš ubytuje, keď príde na návštevu? Kde by mohol bývať vládca mesta? Kde býva Zachej, najbohatší človek v Jerichu? A kde asi žije slepý žobrák Bartimej? Asi umiestnia žobráka do chatrče, no ak poznajú príbeh o Bartimejovi, možno ho posadia ku mestskej bráne…
Ježiš prechádza mestom hore dole, pretože hľadá jeden dom. Má v ňom totiž dôležitú prácu, prišiel predsa hľadať a zachrániť… Čo myslíte, ktorý dom to bude? A komu asi patrí?

(SN_03) Ježiš hľadá dom č. 4. Je to dom, ktorý potrebuje zachrániť, inak sa celkom zrúti. Ale človek, ktorému patrí, práve nie je doma. Behá po meste a hľadá Ježiša. Pretože by ho rád videl. Poďme si vypočuť jeho príbeh.

Evanjelium

  • Evanjelium Lk 19,1-10, prezentácia SN_04-05.
Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.
Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“
Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“
CR-31NEC od používateľa DKU DCZA

Katechéza

1. Práca s biblickým textom

  • Začneme charakteristikou Zacheja (SN_06). Lukáš hovorí, že Zachej „bol“ hlavný mýtnik, bohatý a že bol malej postavy (SN_07). To bol Zachej pred stretnutím s Ježišom. A po ňom? Už nebol mýtnikom. A ani bohatstvo si nenechal. Z minulosti mu zostala len jeho malá postava.
  • Pokračujeme preskúmaním jeho činnosti (SN_08). Čo robil Zachej? V prvej časti príbehu túžil vidieť Ježiša, bežal napred a vyšiel na planý figovník (SN_09). V druhej (SN_10-11) ho vidíme, ako zlieza zo stromu a prijíma Ježiša vo svojom dome. A potom, pri večeri, vstáva a dáva sľub, že vráti štvornásobok každému, koho okradol a že bude tak štedrý, že polovicu majetku rozdá chudobným.

2. Čo chce Ježiš?

Ježiš vošiel do mesta Jericho, prechádzal jeho ulicami, až konečne našiel Zacheja. Ten sa schovával v korune stromu, to preto, aby dobre videl, ale aby ľudia nevideli jeho. Čo mu povedal, keď ho konečne našiel?

  • Deti doplnia citát (SN_12-13).

„Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom DOME!“

Ježiš hovorí Zachejovi: „Dnes musím zostať v tvojom dome.“ Ale myslím, že viac ako ide o Zachejovo srdce. 

3. Ježišovi ide o srdce

  • Opäť sa vrátime k obrázku s domami v srdiečkach (SN_14). Deti najprv vyberú ten, ktorý by sa najviac hodil ako dom pre boháča Zacheja, napríklad č. 5. Potom určia, ktorý dom by mohol predstavovať Zacheovo hriešne srdce (č. 4).

Ježiš sa vybral ku Zachejovi. Nie preto, že Zachej mal možno najväčší a najluxusnejší dom v Jerichu. Išiel ku nemu preto, že dom Zachejovho srdca bol v troskách a potreboval záchranu. 

(SN_15) Niektorým obyvateľom Jericha sa to nepáčilo. Ich domy možno neboli také krásne, ale boli asi lepšími ľuďmi ako Zachej. Preto sa na Ježiša hnevali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ šomrali.

(SN_16) Ježiš im musel pripomenúť, prečo vlastne prišiel:

„Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Pracovný list

1. Nakresli dom Zachejovho srdca ako podľa teba vyzeral po stretnutí s Ježišom.

2. Vysvetli, aké rozhodnutie urobil Zachej, keď bol Ježiš u neho na návšteve.

Obrázky:

  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4378
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5470
  • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7991

Publikácie a pomôcky