Rodinná katechéza / List od Lukáša

Biblická katechéza na 30. nedeľu v Cezročnom období

 • V katechéze pracujeme s evanjeliom Tridsiatej cezročnej nedele (Lk 18,9-14, Podobenstvo o farizejovi a mýtnikov). Text uvedieme ako list od evanjelistu Lukáša. Samotná katechéza má tri časti. V prvej zhrnieme základné línie podobenstva, v druhej poukážeme na ľútosť ako východisko z pýchy, tretiu môžete venovať krátkemu spytovaniu svedomia.
 • Na stiahnutie. Pri katechéze môžete využiť pracovný list nájdete ho na konci metodiky (PDF) a prezentáciu (ODP, PPTX, CANVA)

Intro

Prišiel list. Doporučený. Odosielateľ: Nejaký Lukáš, píše až z Grécka. Adresa: Tým, ktorí si namýšľajú, že sú spravodliví a ostatnými pohŕdajú. Prevziať, neprevziať? Otvoriť, neotvoriť? Poštár trvá na tom, že odosielateľ sa nepomýlil. Otvorím. A čo je dnu?

Evanjelium

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘
Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Katechéza

 • 1. Dobrý / zlý? Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nie je podobenstvom o zlom farizejovi a dobrom mýtnikovi. Tým skutočne dobrým je v príbehu niekto úplne iný. Začneme teda tým, že sa na mýtnika a farizeja pozrieme pozornejšie. Deťom položíme otázku: „Čo robievali každý deň alebo týždeň farizej a mýtnik?“ 

CR-30NEC od používateľa DKU DCZA

Postili sa? (SN_05). Ako často sa postil farizej? (2x týždenne). A ako často sa postil mýtnik? To nevieme. Ale asi nie veľmi často, skôr vôbec.

 • SN_06. Môžete využiť príležitosť a porozprávať sa s deťmi o tom, ako a kedy sa postíme my kresťania.

Platili dane? (SN_07). Jeden z nich hovorí, že dobrovoľne platil väčšiu daň ako od neho žiadali. Platil desiatok (jednu desatinu) dokonca aj zo zeleniny, čo sa mu urodila v záhradke.

 • Nechajte deti hádať, ktorý z dvojice bol taký štedrý. S trochou zjednodušenia môžeme povedať, že farizej ochotne platil dane, mýtnik ich zase ochotne vymáhal od druhých (SN_08). Či bol aj on štedrý, to nevieme. Ale asi skôr nie ako áno.
 • Položte deťom otázku, kto z nich bol lakomý a neporiadny (SN_09) a kto pyšný a namyslený (SN_10). Toto je samozrejme voči mýtnikovi nefér, pretože v skutočnosti nič o ňom nevieme. Ale hádam nám odpustí, že aj jeho v niečom použijeme ako odstrašujúci príklad.
 • 2. Pýcha je ako slnečník. Obrázok v prezentácii, SN_11.

Slnečník je dobrá vec, človeka chráni pred úpalom. Je to taký prenosný tieň. Ale ľuďom na obrázku úpal nehrozí, všade okolo je tma a oni potrebujú trochu svetla, aby lepšie videli.

Mýtnik kľačí na zemi, plače tak úpenlivo, že jeho slzy vytvorili menšiu mláku. Od jej hladiny sa odrazilo svetlo rovno do jeho očí. A on pochopil, čo dovtedy robil zle.

Farizej sa síce prišiel modliť, ale jeho pyšné ja je ako slnečník, bráni Bohu, aby mu ukázal, čo by mohol vo svojom živote vylepšiť. Ani mu nenapadne, že by aj on mohol mať nejakú tú chybu. Vôbec nemyslí na to, že aj on potrebuje odpustenie.

3. Spytovanie svedomia. Zakončite krátkym spontánnym spytovaním svedomia, porozprávajte sa o pýche a spolu s deťmi poproste o odpustenie.

Pracovný list
Obrázky

 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4376
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4512
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5469
 • https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=5274

Publikácie a pomôcky